สวัสดีครับชาว Blog และผู้ที่ติดตามคอลัมน์ "บทเรียนจากความจริงกับ ดร.จีระ" ของผมที่ตีพิมพ์เป็นประจำทุกวันเสาร์ทางหนังสือพิมพ์แนวหน้า (หน้า 5) ผมขอถือโอกาสเปิด Blog สำหรับร่วมแสดงความคิดเห็นและต่อยอดทางความคิดกันที่นี่ และหวังว่าจะเกิดประโยชน์แก่สาธารณชน

                                            จีระ  หงส์ลดารมภ์

 

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี  เป็นองค์ประธานพิธีการเปิดโครงการเทพศิรินทร์ Knowledge Camp ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 16  ตุลาคม 2549 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 16 – 19  ตุลาคม 2549 ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ และ บรุ๊คไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จ.ระยอง โดยศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ ได้ร่วมสร้างสังคมความรู้ให้แก่นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านต่างๆของเยาวชนเทพศิรินทร์ทั้ง 7 แห่ง

ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ได้รับเชิญบรรยายเรื่อง APEC and HR Strategy Implication to India ให้กับสมาชิกร่วมรับฟังจัดโดย India – Thai  Chamber of Commerce and India -Thai Business Forum  เมื่อ 25 ตุลาคม 2549  โรงแรม แรมแบรนด์  กรุงเทพ

ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ได้รับเชิญบรรยายเรื่อง คิดแบบ CEO ในยุคสมัยใหม่  ให้กับผู้บริหารและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 80 คน ซึ่งจัดโดย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เมื่อ 26 ตุลาคม 2549 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน  กรุงเทพ