การมีสมาธิ และสลัดความกังวลบางอย่างทิ้งไป จะทำให้การเขียน blog มีชีวิตชีวามากขึ้น