วันนี้มีการประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ อบต.ปางมะผ้า ผมมาถึงที่ประชุมก่อนเวลาเล็กน้อยเพราะน่าจะอยู่ไกลที่สุด ผมเลยต้องเดินทางมาก่อน ซึ่งก็เป็นปกติของผม

ก่อนที่จะประชุมผมได้มีโอกาสนั่งสนทนากับท่านนายอำเภอปางมะผ้า ท่านสุชาติ ทีคะสุข ถึงเรื่อง แนวทางการพัฒนา ในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า หลายเรื่องราว ที่น่าสนใจ เห็นความตั้งใจของท่านแล้ว ผมภูมิใจแทนคนปางมะผ้าที่ได้นายอำเภอที่มุ่งมั่นและทำงานหนัก

 

นายอำเภอปางมะผ้า

 

ผมประทับใจเสมอที่ปางมะผ้า โดยเฉพาะคนทำงาน เพราะที่นี่มีพี่ๆหลายท่านที่ทำงานพัฒนากับชุมชนอย่างเข้าใจ และตั้งใจทำงาน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องที่นี่อย่างแท้จริง หากวันไหนที่พี่ๆได้แจ้งข่าวให้มาร่วมด้วยช่วยกันที่นี่ ก็ไม่ปฏิเสธครับ

โดยเฉพาะท่านนายอำเภอ(คุณสุชาติ ทีคะสุข) ท่านพัฒนาการ(คุณธวัช ใสสม) และ นายก อบต.ปางมะผ้า(คุณสุทัศน์ เดชทรงชัย) ที่ผมชื่มชมท่านเหล่านี้ ตลอดระยะเวลาที่เคยร่วมงานกันในอดีตที่ปางมะผ้า

นายอำเภอท่านได้ให้ข้อแลกเปลี่ยนในการพัฒนาปางมะผ้าไว้น่าสนใจ 

ในส่วนของ "การแก้ไขปัญหาความยากจน" เป็นนโยบายเร่งด่วน ที่ทางอำเภอจะดำเนินการ  จะทำยังไง? คงเป็นคำถามที่หลายๆท่านสงสัย เพราะความยากจนเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน และยากในการแก้ไขตรงๆ

ท่านบอกว่าเรื่องนี้ ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปด้วย ควบคู่กับงานพัฒนา ค้นหาปัญหา และก็แก้ไขไปพร้อมกัน

สิ่งหนึ่งที่เป็นศักยภาพของคนปางมะผ้าคือ ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์และสิ่งดีๆที่เกิดจากภูมิปัญญาที่มีคุณค่า พร้อมกับทุนทางธรรมชาติที่ไม่มีที่ไหนเหมือน เงื่อนไขที่เป็นศักยภาพตรงนี้เองเป็นจุดเริ่มของการแก้ไขปัญหาความยากจนที่ปางมะผ้า

วิธีคิดที่ดี กระบวนการเยี่ยม ชุมชนพร้อม หน่วยงานที่บูรณาการเสริม เคลื่อนตัวไปได้อย่างสวยงาม ผมคิดเช่นนั้น

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิธีคิดหนึ่ง ที่จะใช้เป็นฐานคิดการพัฒนาพื้นที่ปางมะผ้า โดยวิถีแล้วคนที่นี่ก็มีวิถีแบบพอเพียง แต่ยังมีทุนนิยมที่คอยดึงชุมชนออกไปและ หากรู้ไม่เท่าทันก็ถูกพิษของทุนนิยม ลดทอนศักยภาพไปมาก

แนวความคิดการสร้า้งจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายอำเภอท่านบอกว่าอาจไม่ใชการพัฒนา่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเลยทันที คงต้องเน้นที่ ระดับปัจเจกก่อน คือ คนพอเพียง และพัฒนาครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง จนก้าวไปสู่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์การคิดแบบนี้ คือ

 

คิดเล็กไปหาใหญ่  คิดจากง่ายไปหายาก   ไม่เน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพ เมื่อได้ผลที่ดีแล้วขยายต่อ

 

สิ่งหนึ่งที่นายอำเภอแลกเปลี่ยนในเช้าวันนี้คือ การพัฒนาจากศัยภาพเดิมของชุมชน พัฒนาจากสิ่งที่เขามีอยู่ และเพิ่มมูลค่าสิ่งที่มี โดยมีกระบวนการต่างๆที่มีส่วนร่วม

เวทีกาแฟสนทนา ระหว่างนายอำเภอ กับผม และนายก อบต. เช้าวันนี้ สนทนาอย่างออกรส และนับว่าเป็นความโชคดีของคนปางมะผ้าที่มีนักพัฒนาที่

"เข้าใจ เข้าถึง"

ผมในฐานะคนนอก ก็รอคอยศึกษา เรียนรู้ รูปแบบการก้าวย่างของการพัฒนาที่ปางมะผ้า  อย่างใจจดจ่อครับ