ตั้งใจว่า  เมื่อ hit counter ได้ 15,000  เมื่อไรจะเขียนบันทึกเรื่องหนึ่ง  และเวลานั้นก็มาถึง  ควรแก่การจดจำ  เพราะ hit counter ของครูอ้อย เริ่มนับเมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2549   จวบจนวันนี้  ก็เป็นเวลา  เกือบ 5 เดือน  ประมาณ  150 วัน  นั่นก็คือมีคนเข้ามาเยี่ยมบ้านครูอ้อยวันละ 100 คน  รวมทั้งตัวเองด้วย

ณ วันนี้  ครูอ้อยมีบันทึกที่เป็นผลงานความภาคภูมิใจ  ที่ท่านผู้อ่านได้ประทับร่องรอยด้วยการอ่านอย่างภาคภูมิใจ  แต่มีหลายครั้งที่ผู้อ่านได้อ่านแล้วไม่ประทับร่องรอย  ก็ไม่ว่ากันค่ะ  เพราะ hit counter เธอได้ทำงานแล้ว

hit counter  คือ  เครื่องมือที่เจ้าของบันทึกได้ติดตั้งไว้เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง  ที่ไม่ใช่โอ้อวด

สำหรับครูอ้อย  เพื่อนับจำนวนสมาชิก  คือ  ผู้อ่านเข้ามาอ่าน

การกำหนดก็เริ่มตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2549 เป็นเรื่องจริงที่กำหนดไว้  "ไม่ได้เมค" ความภาคภูมิใจนี้  เชื่อถือได้

บันทึกที่น่าสนใจและภูมิใจเสนอ  คือ  ครูสิริพรกับบันทึก

บันทึกที่มีเพื่อนมาเยี่ยมเยือนมาก  คือ  ครูอ้อยเรียนปริญญาเอก

บันทึกที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ  คือ  ครูอ้อยสอนภาษาอังกฤษ

 และบันทึกอื่นๆอีกจำนวนทั้งสิ้น 12 บันทึก  มีบันทึกประมาณเกือบ 300 บันทึก  ไม่แน่ใจ ว่างๆจะนับ  อาจจะมากกว่านั้น 

หากบันทึกใดมีข้อความกินใจ  โดนใจ  ทรมานใจ  ข่มเหงจิตใจ  ครูอ้อยขออภัย

ทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นการศึกษาอิสระ  เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนของครูอ้อยนั่นเอง

ขอบคุณที่ท่านผู้อ่านให้ความร่วมมือ