หัวข้อ โอกาสและอุปสรรค กฎหมายที่รองรับ

1.Interest  กำไร    

2. Client  ลูกค้า            

  3. Capital  ทุน        

4. Business Process        

1.ในช่วงแรกอาจจะยังไม่มีกำไรหรืออาจจะได้กำไรน้อยเพราะเป็นช่วงการลงทุน

1. ต้องทำการวิจัยก่อนการออกสู่ตลาดจริงเพื่อทำการสำรวจตลาดว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคมีความคิดและมีความต้องการอย่างไร

2. สินค้าเริ่มออกตัวในตลาดแรก ๆ สินค้าก็อาจจะยังไม่ติดตลาดลูกค้าอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับสินค้าสักเท่าไหร่

1. กู้เงินทุนจากธนาคารหรือแหล่งเงินทุนต่าง ๆ

2. อาจจะต้องใช้เงินทุนมากจึงต้องหาแหล่งเงินทุนหลายแหล่ง

3. ระดมทุนจากหุ้นส่วน

1. มีหุ้นส่วนพอที่จะตั้งองค์กร จดเป็นบริษัทจำกัด

2. หาแหล่งทำเลที่ตั้งร้านเด่นและคนพลุกพล่าน

3. มีการวางแผนการลงทุนไว้แล้วเผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

1. กฎหมายเกี่ยวกับภาษี    

1. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค            

1. กฎหมายการกู้ยืม        

1. กฎหมายว่าด้วยการก่อตั้งธุรกิจ

2. กฎหมายระบบแฟรนไชน์

3. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา