จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ (Learning) คือ การคิด (Thinking) ดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มพัฒนาการเรียนรู้นั้น จะต้องเริ่มจาก Learn how to think ก่อนหลังจากนั้นจึงไปค่อยไปทำในเรื่อง Learn how to learn จะเรียนรู้ได้ดีต้องเริ่มจากการเป็นคนช่างคิด ช่างสงสัย ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่มองเห็น สิ่งที่เป็นอยู่ และจะเป็นก้าวต่อไปสู่ความรู้ใหม่ ๆ