เคยคิดหรือไม่ ว่าทำไมบางบริษัทจึงอยู่ได้นานเป็น 100 ปี แต่ทำไมบริษัทบางบริษัทอยู่ได้ไม่ถึง 10 ปี บริษัทก็ต้องล้มหายตายจากไป หลายคนอาจจะนึกถึงในเรื่อง การจัดการความรุ้ (Knowledge Management) ในการจัดการความรู้ให้อยู่กับองค์กร ซึ่งเป็นมิติที่เราสามารถจับต้องได้ แต่ความรู้จะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องทำให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม (Culture) ขององค์กรนั่นเอง ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เป้าหมายบริษัทสามารถทำกำไรในระยะยาวได้นั้น จะต้องเน้นกลยุทธ์ในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยนำ KM มาช่วยในการจัดการความรู้ต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ