เวลาที่พูดคุยกับใครสักคน ไม่ว่าเรื่องที่วิจารณ์กันเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวสารบ้านเมือง หรือสุขภาพ หลายๆครั้งที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ข้อมูลที่คนพูดๆกัน มักจะมาจากหนังสือพิมพ์บ้าง ทีวีบ้าง หรือพูดต่อๆกันมาบ้าง ทำให้คิดว่า เรื่องอย่างนี้คงขึ้นกับโอกาส

ที่ว่ากันว่า ข้อมูลคืออำนาจ ก็จะเห็นชัดตอนที่คนต้องการเอาชนะกัน ก็จะอ้างอิงแหล่งข้อมูล เพื่อแสดงความเข้าใกล้ข้อมูลที่มากที่สุด 

การเข้าใกล้ข้อมูลมากที่สุด น่าจะเป็นโอกาสที่แตกต่างของคน โอกาสที่จะคิด วิเคราะห์ เข้าถึง และสร้างปัญญา

การเดินทางภายใน เพื่อเรียนรู้ถึง "ความจริง" ก็น่าจะเป็นเรื่องของโอกาสเหมือนกัน โอกาสที่จะได้อ่าน ได้ฝึกคิด ได้ทบทวน ได้ทดลองปฏิบัติและได้ฟังอย่างมีสติ จนเกิดการตกผลึก

การมีแหล่งข้อมูลสำหรับการเดินทางภายในน่าจะเหมือนการถือแผนที่ที่ดีสำหรับนักเดินทาง ซึ่งต้องมีทักษะในการอ่านแผนที่พอสมควร จึงจะทำให้ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้

และการตกผลึกสำหรับการเดินทางภายในก็คงเหมือนจุดพักริมทาง สำหรับให้ผู้เดินทางได้ผ่อนคลายและมีแรงจูงใจที่จะเดินทางต่อ

ทบทวนเพื่อเรียนรู้...บนแผนที่ของการเดินทางภายในที่ยังยุ่งเหยิง