คนทำงานสามวัง (๙)


ชาววังเทวะเวสม์ (๕)

ในยุคสมัยที่มีการตื่นตัวเรื่องการแลกเปลี่่ยนองค์ความรู้ระหว่าง

กันในองค์กรและข้ามองค์กร ธปท.ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า เป็นเจ้าของ

โครงการจัดการองค์ความรู้ของ ธปท. (Enterprise Knowledge

Management Portal,EKP) ซึ่งไม่เพียงแต่การวางระบบไอที เพื่อ

รองรับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ต้องรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกใน

การคิดเชิงบวกของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ "ไม่หวงวิชา" อันจะเป็น

พลังที่มีคุณค่าในการปลูกปัญญา และสนับสนุนการทำงานให้มั่นคง

พัฒนาอย่างต่อเนื่องบนรากฐานของต้นทุนองค์กรที่ยั่งยืน

รูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีสองลักษณะคือ เป็น

ทางการ (formal) และ ไม่เป็นทางการ (informal) ซึ่งในรูปแบบที่

สองมักเกิดขึ้นในวงเพื่อนวาระต่างๆแบบสันทนาการ บนความสนิทสนมไว้เนื้อเชื่อใจกัน แบ่งปันประสบการณ์ความรู้กันอย่างสนิทใจ ไม่ปรุงแต่ง

หรือสร้างภาพ จนยากแก่การค้นหาสาระดีๆของความเป็นจริง

เนื่องด้วยเพราะ ธปท.เป็นสถาบันระดับชาติที่มีประวัติการทำงานมายาวนาน จึงจำเป็นต้องเลือกองค์ความรู้ที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อความสำเร็จของภารกิจ และความอยู่รอดขององค์กร ในขณะเดียวกันต้องค้นหาบุคคลต้นแบบที่จะเป็นผู้เล่าประสบการณ์ที่บรรลุเป้าหมายงาน และการดำรงตนเป็นแบบอย่าง ทั้งนี้ การเก็บองค์ความรู้ อาจจัดทำโดยการสัมภาษณ์ การบันทึกคำเล่าด้วยตนเอง หรือการล้อมวงคุยบุคคลผู้ทำงานในกลุ่มเดียวกัน ด้วยเนื้อหาที่มากด้วยคุณภาพและไม่ยาวเกินไป

ในแต่ละตอน บางกรณีอาจมีลักษณะอ่อนไหวที่ต้องคัดกรองชั้นความลับ ซึ่งต้องมีกระบวนการทางไอทีที่จะเลือกผู้เข้าถึงข้อมูล โครงการนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องด้วยดี กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน ธปท.ที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

..........................................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางชีวิต..ใครลิขิตความเห็น (13)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณเกร็ดความรู้จากพี่ใหญ่ค่ะ

สาวๆ พี่ใหญ่สวยสง่าจริงๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

พา"ฟ้าคราม"...มาเยี่ยมคุณย่านงนาทด้วยคร้า...

เขียนเมื่อ 

ชอบหน้าที่นี้ของพี่ใหญ่

โครงการจัดการองค์ความรู้ของ ธปท. (Enterprise Knowledge

Management Portal,EKP) ซึ่งไม่เพียงแต่การวางระบบไอที เพื่อ

รองรับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ต้องรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกใน

การคิดเชิงบวกของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ "ไม่หวงวิชา"

 

ผมชอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบไม่เป้นทางการ

ได้พูดคุยกัน ได้ความรู้และมีความสุขครับพี่

ขอบคุณที่เขียนเรื่องดีๆให้อ่านครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณองค์ความรู้จากการทำงานที่อาจารย์พี่ใหญ่นำมาถ่ายทอดมากครับ

เขียนเมื่อ 

 

สาวชาววังงามแท้ ๆ จ้ะพี่ใหญ่

 

พี่ใหญ่มีเรื่องเล่าในมุมที่น้องไม่เคยรู้มาก่อนหลายเรื่องนะคะ ขอบพระคุณคุณค่าของทุกบันทึกค่ะ

เขียนเมื่อ 

เป็นการจัดการองค์ความรู้อย่างมีระบบผสมผสานกลมกลืนมากนะคะ...ที่สำคัญ"แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ ให้บุคลากรอย่างไม่หวงวิชา"นะคะ

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากค่ะคุณป้าใหญ่  ไม่เป็นทางการ  สบาย ๆ  ผ่อนคลาย  ไหลปรื๊ดถ่ายทอดให้น้อง ๆ

ขอบคุณค่ะ

 • การวางแผนการทำงานอย่างมีระบบ และยอมรับฟังความคิดเห็น
 • ขอบพระคุณมากค่ะพี่ใหญ่
เขียนเมื่อ 

EKP Project กับความเป็นมาที่ทำให้แบงค์ชาติเป็น Learning Enterprise
น่าจะเป็นบทเรียน ที่น่าเรียนรู้ให้แก่องค์กรหลายองค์กร รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้ดีนะครับ 
ไม่รู้ผมจะมีโอกาสได้ฟังคุณครูพี่ใหญ่เล่าประสบการณ์นี้ให้ฟังหรือเปล่าครับ

ขอบพระคุณครับผม...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณใหญ่...มาร่วมชื่นชมแนวทางการทำงานและประสบการณ์ที่มากล้นคุณประโยชน์ค่ะ ดีใจแทนองค์กรที่มีคนดีคนเก่งช่วยทำงานเพื่อประเทศชาติค่ะ...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ เรื่องราวดีๆ ที่ชัดเจน

 • อ.นุ
 • ขจิต ฝอยทอง
 • Bright Lily
 • ตันติราพันธ์
 • กาญจนา สุวรรณเจริญ
 • P. Rinchakorn
 • เพชรน้ำหนึ่ง
 • ธิรัมภา
 • วิริยะหนอ
 • ฤทธิไกร มหาสารคาม
 • นาย ฐานิศวร์ ผลเจริญ
 • tuknarak
 • กล้วยไข่
 • บุษยมาศ
 • คุณมะเดื่อ
 • Pojana Yeamnaiyana Ed.D.
 • ไอดิน-กลิ่นไม้
 • ชยันต์ เพชรศรีจันทร์
 • น้อย น้ำพอง
 • GD
 • Yanyong-P
 • อัญชัญ ครุฑแก้ว
 • สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่บันทึกความทรงจำนี้ค่ะ
 • น้องBright Lily...วัฒนธรรมองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเพิ่มพูนคุณค่าของการทำงานนะคะ
 • น้องบุษยมาศ…ชื่นมื่นไปกับภาพน่ารักหน้าคล้ายคลึงของคุณย่า-หลาน ขอบคุณความสุขดีๆที่นำมามอบให้ค่ะ
 • น้องดร.ขจิต…พลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายผลอย่างยิ่งในหลายมิติจริงๆ…อย่างที่บ้าน g2kของเราค่ะ
 • น้องจัตุเศรษฐธรรม…ยินดีมากค่ะที่มาติดตามอ่านอย่างต่อเนื่อง ตอนต่อไปจะเล่าเรื่องตามล่าหาวัตถุโบราณเข้าสามวังค่ะ
 • น้องคุณมะเดื่อ...ภาพนี้เป็นวันลอยกะทง มีประกวดทำส้มตำยำไทยค่ะ
 • น้องหมอตันติราพันธ์….ดีใจมากที่เห็นประโยชน์จากเรื่องเล่านี้..ยังมีอีกหลายตอนค่ะ
 • น้องดร.พจนา…คนทำงานมาแล้วจากไป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น และเก็บไว้ในคลังภูมิปัญญาที่เข้าถึงได้ด้วยระบบไอที ย่อมเพิ่มคุณค่าแก่องค์กรค่ะ
 • หลานทพญ.ธิรัมภา…การช่วยกันปลูกจิตสำนึก “ไม่หวงวิชา” เป็นการให้แบบ “win-win”..ยิ่งให้ยิ่งได้นะคะ
 • น้องครูกาญจนา...ขอบคุณสำหรับความเห็นเพิ่มเติมที่สนับสนุนการทำงานให้ประสบความสำเร็จด้วยดีเช่นนี้ค่ะ
 • น้องอ.นุ ... ยินดีมากค่ะที่เห็นประโยชน์ของการสร้างระบบการจัดการความรู้เช่นนี้ ..หากเราพบกันเมื่อใด คงจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เหล่านี้นะคะ
 • น้องน้อย...ทุกมิติของการทำงานเพื่อ แผ่นดิน หากทำด้วยใจศรัทธา วิริยะอุตสาหะ และเห็นแก่ประโยชน์แก่บ้านเมืองมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ย่อมนำพาความสำเร็จดีๆมาประเทศชาติอันเป็นที่รักของพวกเรานะคะ
 • น้องวิริยะหนอ...ยินดีมากค่ะที่เห็นประโยชน์จากเรื่องเล่านี้ค่ะ
 • ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/550702