คนทำงานสามวัง (๗)

ชาววังเทวะเวสม์ (๓)

หลังจากวิกฤตการณ์ "ฟองสบู่แตก"ได้มีการเยียวยาระบบเศรษฐกิจ

ทั้งในภาคธุรกิจ และภาคการเงิน โดยภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือ

อย่างเป็นขั้นตอน ทั้งด้านภาษี การสนับสนุนสภาพคล่องทางการเงิน

การปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้งการควบรวมกิจการสถาบันการเงินอย่างต่อ

เนื่อง ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่ ผู้จัดการกองทุนเพื่อการ

ฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในการดูแลบริหารสินทรัพย์

เร่งรัดติดตามหนี้สินของสถาบันการเงิน ตลอดจนเข้าไปค้ำประกันและ

จ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฝากเงินของสถาบันการเงินที่ปิดกิจการอย่างทั่วถึง

และเป็นธรรม

ประสบการณ์การทำงานช่วงนั้น มีความยากลำบากและท้าทาย เหมือน

กำลังพยายามปีนขึ้นมาจากหุบเหวลึก ด้วยข้อจำกัดทั้งด้านสิ่งแวดล้อม

ความพร้อมของปัจจัยที่จำเป็น การเร่งรัดเวลาดำเนินการ การบริหาร

จัดการอันเป็นที่ยอมรับได้ และความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ข้าพเจ้าและทีมงาน ต้องทำงานคู่ขนานหลายลู่ทางในช่วงเวลา

เดียวกัน ที่ล้วนมีเป้าหมายสูงสุดในการลดผลกระทบจากสถานะการณ์ที่

เลวร้าย ทั้งในเชิงองค์รวมและปัจเจกชน นอกจากนี้ ยังต้องเป็นตัวแทน

องค์กรออกไปอธิบายประเด็นซับซ้อนของการทำงานต่อคณะ

กรรมาธิการการเงินในรัฐสภา และตามสื่อต่างๆไม่เว้นแต่ละวัน ซึ่งยัง

โชคดีอยู่บ้างที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสาธารณะชน มีความเข้าใจและ

ให้การสนับสนุนด้วยดี ช่วยให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบัน

การเงิน นำพาระบบการเงินผ่านพ้นความยุ่งยากลำบาก เป็นลำดับมา

ภายในเวลาไม่นานนัก

ครั้นแล้ว วาระแห่งการ "ล้างบ้าน" สถาบันการเงินในมิติใหม่ ได้เริ่มขึ้น

อย่างเป็นขั้นตอน โดยเปลี่ยนแปลงจากกรอบเดิม ที่มีลักษณะเชิงรับ

เป็นเชิงรุก กล่าวคือ มีการกำหนดให้ต้องสร้างกลยุทธ์การจัดการความ

เสี่ยงไว้รอบด้าน ทั้งในเชิงยุทธศาสตร์การจัดการ การให้สินเชื่อ การรู้

เท่าทันภาวะตลาดการเงิน เป็นต้น ในช่วงนี้ ธปท.ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้า

มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบสถาบันการเงินซึ่ง

ต้องออกไปนำเสนอแนวคิด แนวปฏิบัติ ในเรื่องการจัดการความเสี่ยงที่

กล่าว ต่อคณะกรรมการธนาคารพาณิชย์ เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วม

หารือวิธีการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ อันยังผลให้ในเวลาต่อมา

เมื่อเกิดวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ กรณีตลาดสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์

(Subprime) ในสหรัฐอเมริกา ที่่สร้างความสียหายไปทั่วโลก

แต่สถาบันการเงินไทยกลับไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เพราะมี

จิตสำนึกในเชิงระวังในการไม่ทำธุรกรรมทางการเงินกับผลิตภัณท์ที่มี

ความเสี่ยงสูงเช่นนี้

..........................................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางชีวิต..ใครลิขิตความเห็น (21)

 • มาสวัสดีพี่ใหญ่ และชื่นชมคนทำงานที่เกี่ยวกับวัง
 • พี่ใหญ่สบายดีนะคะ ระลึกถึงเสมอ...
เขียนเมื่อ 

ตามมาอ่านจาก

ผู้จัดการกองทุนเพื่อการ

ฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในการดูแลบริหารสินทรัพย์

เร่งรัดติดตามหนี้สินของสถาบันการเงิน ตลอดจนเข้าไปค้ำประกันและ

จ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฝากเงินของสถาบันการเงินที่ปิดกิจการอย่างทั่วถึง

และเป็นธรรม

มาเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบสถาบันการเงินซึ่ง

ต้องออกไปนำเสนอแนวคิด แนวปฏิบัติ ในเรื่องการจัดการความเสี่ยง

พอเกิดวิกฤตบ้านเรากระทบน้อย

ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆครับ

 

เขียนเมื่อ 

มาติดตาม บันทึกคุณค่า ของ คุณนงนาท นะคะ

- การต้องออกไปนำเสนอ แนวคิด แนวปฏิบัติ ในฐานะ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบสถาบันการเงิน....น่าทึ่ง มาก จริงๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ติดตามมาอ่านเพื่อความสุขและอุ่นใจ

เป็นกำลังใจให้คน 3  วัง ด้วยเคารพรัก

เขียนเมื่อ 

สวัสดียามเย็นครับคุณครูพี่ใหญ่
ขอบพระคุณครับผม...

เขียนเมื่อ 

คุณป้าใหญ่ต้องเป็นคนใจเย็นมาก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เลยนะคะ  สุดยอดค่ะ

สวัสดีค่ะ

ชื่นชมการทำงานมากๆค่ะ ขอบคุณมากนะคะ คิดถึงเสมอค่ะ

เขียนเมื่อ 

มาติดตามเรื่องที่น่าสนใจอ่านแล้วได้รับความรู้ที่ไม่เคยทราบมากมายค่ะ

เขียนเมื่อ 

 

สวัสดีจ้ะพี่ใหญ่  มาอ่านคน 3 วังจ้ะ

 

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีครับป้าใหญ่
 • มาติดตามประสบการณ์ครับ
 • สุดยอดไปเลยครับ นับว่าต้องทำทุกอย่างเลย
 • เก่งจังเลยครับ
เขียนเมื่อ 

เป็นภาระที่หนักอี้งมากค่ะ แต่ก็สำเร็จได้อย่างน่าชื่นชม ภูมิใจในผลงานของพี่ด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ติดตามอ่านภาระกิจที่สำคัญและมีคุณประโยชน์อย่างมากนะคะ...ขอบคุณค่ะพี่นงนาท

เขียนเมื่อ 

เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าจริงๆ ค่ะ  ดิฉันเข้าใจเรื่องพวกนี้น้อยแต่ภูมิใจแทนพี่นะคะ

เป็นงานที่ท้าทายความสามารถมากเลยนะครับ พี่ใหญ่ ครับ

...

ชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้ครับ

..

ด้วยความเคารพ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ทำให้เข้าใจงานส่วนนี้ของชาติเพิ่มขึ้น และขอบคุณที่มีส่วนอย่างยิ่งในการนำพาประเทศให้ฝ่าปัญหาทางเศรษฐกิจได้อย่างปลอดภัย หญิงไทยเก่งค่ะ

เขียนเมื่อ 

การปีนป่ายขึ้นจากหุบเหวอันดิ่งลึก
คือการบ่มเพาะทางจิตวิญญาณขนานแท้เลยทีเดียวครับ


F.B.Thai man lee
IP: xxx.108.63.42
เขียนเมื่อ 

สังคมต้องการคนดีเช่นคุณครับ

เขียนเมื่อ 

มาติดตามการทำงานที่ทรงคุณค่าของอาจารย์พี่ใหญ่ครับ...

ขอบคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

  .... พี่ใหญ่ค่ะ ... เปิ้น .... ชอบรูปนี้พี่ใหญ่มากค่ะ .... ขอบคุณเรื่อง คนทำงานสามวัง (๗) .... ที่ทำให้น้องๆ และเปิ้น ได้แนวคิด .... ได้เรียนรู้ประสบการณ์ จากการอ่านบันทึกนี้ นะคะ 

 

  

เขียนเมื่อ 

มาตามอ่านคนทำงานสามวังเช่นเดียวกับท่านอื่นๆค่ะ

ที่จริงชอบดูภาพพี่ใหญ่มากว่า  

เพราะแต่งตัวสวย ลักษณะท่าทางสง่า

เออ... ไม่รู้จะเขียนอธิบายอย่างไร 

เอาเป็นว่าใส่รูปพี่ใหญ่เยอะๆนะจ๊ะ

 

 • อ.นุ
 • ขจิต ฝอยทอง
 • nui
 • แผ่นดิน
 • ตันติราพันธ์
 • กาญจนา สุวรรณเจริญ
 • P. Rinchakorn
 • เพชรน้ำหนึ่ง
 • Preeda
 • ชยพร แอคะรัจน์
 • ธิรัมภา
 • Joy
 • แสงแห่งความดี...
 • Dr. Ple
 • กานดาน้ำมันมะพร้าว
 • วศิน ชูชาติ
 • กล้วยไข่
 • บุษยมาศ
 • คุณมะเดื่อ
 • ไอดิน-กลิ่นไม้
 • น้อย น้ำพอง
 • ครูหยิน
 • Yanyong-P
 • กุหลาบ มัทนา
 • สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่บันทึกความทรงจำนี้ค่ะ
 • น้องครูกาญจนา...ดีใจมากที่แวะมาฝากความระลึกถึงกัน ได้เข้าไปอ่านความรัก ความอบอุ่นของครอบครัวสุวรรณเจริญแล้ว ประทับใจมากค่ะ
 • น้องดร.ขจิต...เป็นงานที่เสริมสร้างรากฐานใหม่ของระบบการเงินไทย ที่ปรับรื้อโครงสร้างเดิมที่ไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วค่ะ
 • น้องJoy...การเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสครั้งนี้ ช่วยสร้างความตระหนักในเรื่องความเสี่ยง ให้แก่สถาบันการเงินได้ในหลายมิติ ทำให้มีการประเมินภายในได้ดียิ่งกว่าเมื่อก่อนมากค่ะ
 • น้องครูหยิน..นับเป็นบทเรียนที่มีต้นทุนแพงมากจริงๆในช่วงนั้น ซึ่งหวังว่า วงจรร้ายๆคงไม่กลับมาอีกค่ะ
 • น้องอ.นุ...ยินดีมากที่เข้ามาติดตามอ่านอย่างต่อเนื่องค่ะ.
 • หลานทพญ.ธิรัมภา....ธรรมะแห่งวิริยะอุตสาหะในการทำงานย่อมทำให้มีสติแก้ไขปัญหาอย่างมั่นคงค่ะ
 • น้องกานดา..ยินดีมากค่ะที่เห็นประโยชน์จากเรื่องเล่านี้
 • น้องPreeda...พี่ได้พยายามลำดับเหตุการณ์แบบสะท้อนประสบการณ์ของตนเองบางด้านที่ต่อเนื่องกัน แม้ยังไม่ครบถ้วนทุกภาคส่วน และหลีกเลี่ยงการอ้างนามผู้เกี่ยวข้องค่ะ
 • น้องคุณมะเดื่อ...ขอบคุณภาพป่าที่งดงามสุขสงบค่ะ
 • หลานครูอาร์ม..ตอนนั้น ทำงานกันด้วยความเร็วในการตัดสินใจ...ความระวังในแง่กฏหมายและความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง..และความคุ้มค่าของทรัพยากรทางการเงินที่มี อยู่จำกัดค่ะ
 • น้องกุหลาบ...นับเป็นภาระหนักมาก และต้องเผชิญกับการวิพากย์วิจารณ์ของบุคคลภายนอกที่ไม่เข้าใจในวิธีการจัดการหนี้สินสถาบันการเงินจำนวนมหาศาล ซึ่งเราต้องเปิดเผยให้โปร่งใสในทุกกรณีค่ะ
 • น้องดร.พจนา...ดีใจมากค่ะที่มาติดตามอ่านด้วยความสนใจค่ะ
 • น้องnui..ขอบคุณที่เห็นประโยชน์จากเรื่องเล่านี้ค่ะ
 • น้องแสงแห่งความดี..เมื่อเรากล้ารับหน้าที่เหล่านี้ ก็ต้องกล้าเล่าสู่กันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์สู่กันค่ะ
 • น้องGD...ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายที่ช่วยกันนำพานาวาประเทศ ไทย ให้พลิกฟื้นคืนกลับมาลอยลำอย่างงามสง่าในท้องทะเลเศรษฐกิจโลกอีกครั้งหนึ่งค่ะ
 • น้องแผ่นดิน...เป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะ เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่หนักหน่วงมากๆ ทีมงานจับมือกันเหนียวแน่นไม่ท้อถอยกันเลย
 • น้องF.B.Thailand man lee... ช่วงนั้น ทุกๆคนระดมสรรพกำลังมาเร่งงานให้ลุล่วงไปด้วยดีมากค่ะ
 • น้องจัตุเศรษฐธรรม...ขอบคุณที่มาติดตามอ่านอย่างต่อเนื่อง ตอนหน้าจะเล่าการปฎิรูปด้าน Financial Infrastractures ค่ะ
 • น้อง Dr.Ple...ภาพนี้ถ่ายที่หน้าตึกของ BIS ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ดอกไม้หลากสีสดใสไปทั่วเมือง Basel ค่ะ.
 • น้องกล้วยไข่...บันทึกประสบการณ์ทำงานค่อนข้างหนักและซับซ้อน จึงต้องหารูปภาพมาแซมๆพักสายตาผู้อ่าน...ดีใจที่น้องกล้วยไข่ชอบค่ะ. ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/550139