ตามที่ดิฉันได้เขียน ขอความร่วมมือ "อย่าบันทึก" เรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการรัฐประหาร ไปแล้วนั้น สมาชิกส่วนใหญ่ให้ความร่วมมืออย่างดีค่ะ เพื่อเราจะได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้แห่งนี้อยู่ตลอดไป จึงต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างมากนะค่ะ

อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีบางท่านที่มีการ เขียนบันทึก ใส่ไฟล์ และมีข้อคิดเห็นในบันทึก ที่อาจจะเป็นปัญหาอยู่ ดิฉันจึงขอเขียนทำความเข้าใจในการระวังเรื่องการใช้บล็อกดังต่อไปนี้นะค่ะ

ข้อควรระวังในการใช้บล็อกในช่วงสถานการณ์ขณะนี้

- การใช้บล็อกไม่เหมือนกับเว็บบอร์ดค่ะ

- บล็อกเน้นที่การแสดงตัวตนของผู้เขียน ส่วนเว็บบอร์ดนั้นใช้กันแต่นามแฝง

- ดังนั้นเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การเขียนอะไรลงในบล็อกจะต้องคิดก่อนเขียนค่ะ

- และต้องคอยตรวจสอบดูข้อคิดเห็นในบันทึกต่างๆ ด้วยนะค่ะ ซึ่งเจ้าของบล็อกสามารถลบข้อคิดเห็นได้เองค่ะ

- ผู้ให้บริการเว็บไซต์ (สคส. สกว. และ ทีมงาน) จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ค่ะ

- อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ ณ ขณะนี้ โอกาสที่ทั้งเว็บจะถูกปิดลงเพราะผู้ใช้บางคนที่ไม่พยายามให้ความร่วมมือก็มีสูงมากค่ะ

หมายเหตุ: อ่านเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการให้บริการของ GotoKnow  และหากท่านพบเห็นบันทึกใดๆ ที่อาจจะเป็นปัญหา กรุณาช่วยกันเป็นหูเป็นตาและแจ้งมาได้ที่ support (@) gotoknow.org หรือที่ http://gotoknow.org/email/jantawan

ขอบคุณมากค่ะ

ดร.จันทวรรณ น้อยวัน