ความเห็น 76720

ข้อควรระวังในการใช้บล็อกในช่วงสถานการณ์ขณะนี้

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์จันทวรรณ

ด้วยความเคารพและชื่นชมในความพยายามรักษา gotoknow เอาไว้ของท่านอาจารย์และทีมงานและสมาชิกทุกคน

แต่เท่าที่ดูมา ถึงแม้ว่าอาจารย์จะมีบันทึกเตือนสติกว่า 3 บันทึกแล้ว ก็ยังมีหลุดออกมาเป็นระยะๆ

คิดว่า สมาชิกที่มีบันทึกล่อแหลมคงไม่เจตนาทำร้าย gotoknow

ปัญหาอาจเกิดเนื่องจากผู้ใช้บริการจำนวนหนึ่งไม่ได้เปิดเข้า gotoknow ตั้งแต่หน้าแรก แต่ short cut เข้าบล็อกตัวเองเลย ทำให้ไม่เห็นบันทึกของอาจารย์

ขออนุญาตเสนอความเห็นให้ทาง gotoknow ส่งคำเตือน "ด่วน" ไปยังสมาชิก ทางอีเมล์ เช่นเดียวกับการส่งไปแจ้งเวลามีคนให้ความเห็นค่ะ

จะแนบบันทึกของอาจารย์ไปในคำเตือน ก็คงช่วยเตือนให้สมาชิกระมัดระวังกันมากขึ้นค่ะ

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะ