ความเห็น 76856

ข้อควรระวังในการใช้บล็อกในช่วงสถานการณ์ขณะนี้

เขียนเมื่อ 
  • ทั้งรับทราบเห็นด้วยและจะปฏิบัติตาม ตลอดจนจะพยายามบันทึกเรื่องราวที่ก่อให้เกิดความรักสามัคคีกันค่ะ