เช้าวันหนึ่งที่โบสถ์คริตส์ กลางหมู่บ้านแม่ปิง อ.ปาย  

ผมพบกับสาวน้อยกระเหรี่ยง

มองเห็นความสดใสของวัยเด็ก

บริสุทธิ์ อ่อนหวาน และไร้มายา

.............

เอารูปมาฝากครับ 

 

        สาวน้อยกระเหรี่ยง รอยยิ้ม กับชุดสวย 

 

สาวน้อยร้อยชั่ง  ...กับวันสดใสของเธอ

 

       สดใส ไร้มายา สาวน้อยกระเหรี่ยง 

 

สถานที่ : โบสถ์คริตส์แม่ปิง เมืองปาย แม่ฮ่องสอน

ในช่วงกระบวนการเรียนรู้ ของ นศ.ปริญญาโท สาขาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ ๑๕ - ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙