หลังจากที่นักศึกษา ปริญญาโท สาขา วิชาการส่งเสริมสุขภาพ มช. ลงพื้นที่ที่เมืองปายอย่างหนักหน่วง ในช่วง ๓ วันที่ผ่านมา เช้าวันที่ ๔ จึงเป็นวันสบายๆ ให้นักศึกษาได้ผ่อนคลาย ด้วยการเปิดเวทีพูดคุยกัน เรื่อง “การคิดหัวข้อ Thesis” ซึ่งนักศึกษาแต่ละท่าน ก็จบภาควิชาการไปแล้ว เหลือเพียงแต่กระบวนการทำวิทยาพนธ์เท่านั้น

 

          เป็นเรื่องใหญ่จริงๆสำหรับ นักศึกษาปริญญาโท บรรยากาศแบบนี้ทำให้ผมคิดถึง ตอนที่ผมเรียน และกำลังจะทำ Thesis ผมเองก็จับต้นชนปลายไม่ถูก มึนแล้ว มึนอีก แต่ก็ผ่านมาได้ ก็ด้วยการเรียนรู้และความมุ่งมั่นที่จะให้สำเร็จการศึกษาและการเชื่อมั่นในความรู้ที่ได้รับ

          บรรยากาศในวันนี้ นศ. ทั้งหมด ลองนั่งทบทวนตัวเอง และลองคิดหัวข้อการทำ Thesisดู ว่าตนเองกำลังคิดเรื่องอะไร อยากทำเรื่องอะไร ประเด็นที่อยู่ในใจ คืออะไร

          รศ.มนัส ยอดคำ ท่านได้คุยให้นักศึกษา เรื่องของ กระบวนการคิดหัวข้อ ประเด็นการศึกษา โดยภาพรวมว่ามีกระบวนการได้มาซึ่ง หัวข้อ Thesisแบบใดที่ได้คุณภาพ และที่น่าสนใจมากก็คือ การวิเคราะห์แนวโน้นงานศึกษาวิจัยของเมืองไทย ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ...จากการที่อาจารย์ได้ทำงานสังเคราะห์งานวิจัย ด้านส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านมาในอดีตและปัจจุบัน


 นักศึกษาได้เห็นภาพรวมและกระบวนการได้มาซึ่งหัวข้อ
Thesisคุณภาพ ...และ ผมได้เติมเรื่อง ประสบการณ์การทำ Thesis พร้อมทั้งการให้กำลังใจในการทำงานตามกระบวนการพัฒนาThesisให้สมบูรณ์ มีคุณภาพและประโยชน์

          ผมบอกกับทุกคน ว่า สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สร้างมหาบัณฑิต ที่มากด้วยคุณภาพ และสามารถรับใช้สังคม ได้พัฒนา วิจัย ด้านการส่งเสริมสุขภาพเมืองไทยมากมาย และเป็นความภาคภูมิใจของเรา ชาวส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดังนั้นแล้ว Thesis ที่ออกมา ต้องมีคุณภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของโลกและของประเทศไทย

       สิ่งที่เราได้แลกเปลี่ยนและผมได้ให้ข้อแลกเปลี่ยนในเวทีเช้าวันนี้ เรื่องของ การทำ Thesis ของ นศ. มีดังนี้

  • ประเด็นที่น่าสนใจ น่าจะเป็นประเด็นที่อยู่ใกล้ตัวนักศึกษา เป็นประเด็นที่ถนัดและสนใจ
  • หากเป็นประเด็นที่เป็นลักษณะ นวัตกรรม : Innovation ก็จะน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
  • เรื่องเล็ก ๆประเด็นเล็กๆ หากแต่ กระบวนการชัดเจน ก็น่าสนใจไม่ยิ่งกว่าประเด็นใหญ่ๆ
  • ดูแนวโน้มของการศึกษา วิจัย ตลอดจนสถานการณ์โลก และประเทศไทย
  • สอดคล้องกับการศึกษา เรียนรู้เพื่อการนำพาประเทศไทยไปสู่ ประเทศไทยแข็งแรงและพอเพียง

 

 

 

 

 

 หนุ่ม - สาว ส่งเสริมสุขภาพ มช. คนคุณภาพรุ่นใหม่

 

 

 

 

 

 

สุดท้าย ได้มีการเติมเรื่อง การจัดการองค์ความรู้ ในงานส่งเสริมสุขภาพ ที่น่าจะเป็นประเด็นหลักๆที่ เป็นแนวโน้มของการทำ งาน Thesis ของนักศึกษาสาขาการส่งเสริมสุขภาพ และผมคิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

สุดท้ายได้แลกเปลี่ยนกับนักศึกษา ว่าการทำ Thesisไม่ยาก แต่จะยากขึ้นที่ต้องให้งานเป็นงานคุณภาพ ให้มองกระบวนการให้ออก ให้ตีโจทย์วิจัย โจทย์การศึกษา ให้แตก ....

          บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช้าวันนี้ จึงเป็นบรรยากาศที่เสริมความเชื่อมั่นของ น้องๆนักศึกษา ในการคิดหัวข้อ Thesis ตลอดจนการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน สานสัมพันธ์ลูกช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          ผมคาดหวังว่า จะได้มีโอกาสได้เห็นงานดีๆที่เป็น Thesis ของนักศึกษา สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มช. ที่มีเปี่ยมไปด้วยคุณภาพคับเล่ม