เก็บตกพูดคุย : นักศึกษาปริญญาโทส่งเสริมสุขภาพ มช. กับ วิทยานิพนธ์คุณภาพ

ผมคาดหวังว่า จะได้มีโอกาสได้เห็นงานดีๆที่เป็น Thesis ของนักศึกษา สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มช. ที่มีเปี่ยมไปด้วยคุณภาพคับเล่ม


          หลังจากที่นักศึกษา ปริญญาโท สาขา วิชาการส่งเสริมสุขภาพ มช. ลงพื้นที่ที่เมืองปายอย่างหนักหน่วง ในช่วง ๓ วันที่ผ่านมา เช้าวันที่ ๔ จึงเป็นวันสบายๆ ให้นักศึกษาได้ผ่อนคลาย ด้วยการเปิดเวทีพูดคุยกัน เรื่อง “การคิดหัวข้อ Thesis” ซึ่งนักศึกษาแต่ละท่าน ก็จบภาควิชาการไปแล้ว เหลือเพียงแต่กระบวนการทำวิทยาพนธ์เท่านั้น

 

          เป็นเรื่องใหญ่จริงๆสำหรับ นักศึกษาปริญญาโท บรรยากาศแบบนี้ทำให้ผมคิดถึง ตอนที่ผมเรียน และกำลังจะทำ Thesis ผมเองก็จับต้นชนปลายไม่ถูก มึนแล้ว มึนอีก แต่ก็ผ่านมาได้ ก็ด้วยการเรียนรู้และความมุ่งมั่นที่จะให้สำเร็จการศึกษาและการเชื่อมั่นในความรู้ที่ได้รับ

          บรรยากาศในวันนี้ นศ. ทั้งหมด ลองนั่งทบทวนตัวเอง และลองคิดหัวข้อการทำ Thesisดู ว่าตนเองกำลังคิดเรื่องอะไร อยากทำเรื่องอะไร ประเด็นที่อยู่ในใจ คืออะไร

          รศ.มนัส ยอดคำ ท่านได้คุยให้นักศึกษา เรื่องของ กระบวนการคิดหัวข้อ ประเด็นการศึกษา โดยภาพรวมว่ามีกระบวนการได้มาซึ่ง หัวข้อ Thesisแบบใดที่ได้คุณภาพ และที่น่าสนใจมากก็คือ การวิเคราะห์แนวโน้นงานศึกษาวิจัยของเมืองไทย ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ...จากการที่อาจารย์ได้ทำงานสังเคราะห์งานวิจัย ด้านส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านมาในอดีตและปัจจุบัน


 นักศึกษาได้เห็นภาพรวมและกระบวนการได้มาซึ่งหัวข้อ
Thesisคุณภาพ ...และ ผมได้เติมเรื่อง ประสบการณ์การทำ Thesis พร้อมทั้งการให้กำลังใจในการทำงานตามกระบวนการพัฒนาThesisให้สมบูรณ์ มีคุณภาพและประโยชน์

          ผมบอกกับทุกคน ว่า สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สร้างมหาบัณฑิต ที่มากด้วยคุณภาพ และสามารถรับใช้สังคม ได้พัฒนา วิจัย ด้านการส่งเสริมสุขภาพเมืองไทยมากมาย และเป็นความภาคภูมิใจของเรา ชาวส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดังนั้นแล้ว Thesis ที่ออกมา ต้องมีคุณภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของโลกและของประเทศไทย

       สิ่งที่เราได้แลกเปลี่ยนและผมได้ให้ข้อแลกเปลี่ยนในเวทีเช้าวันนี้ เรื่องของ การทำ Thesis ของ นศ. มีดังนี้

  • ประเด็นที่น่าสนใจ น่าจะเป็นประเด็นที่อยู่ใกล้ตัวนักศึกษา เป็นประเด็นที่ถนัดและสนใจ
  • หากเป็นประเด็นที่เป็นลักษณะ นวัตกรรม : Innovation ก็จะน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
  • เรื่องเล็ก ๆประเด็นเล็กๆ หากแต่ กระบวนการชัดเจน ก็น่าสนใจไม่ยิ่งกว่าประเด็นใหญ่ๆ
  • ดูแนวโน้มของการศึกษา วิจัย ตลอดจนสถานการณ์โลก และประเทศไทย
  • สอดคล้องกับการศึกษา เรียนรู้เพื่อการนำพาประเทศไทยไปสู่ ประเทศไทยแข็งแรงและพอเพียง

 

 

 

 

 

 หนุ่ม - สาว ส่งเสริมสุขภาพ มช. คนคุณภาพรุ่นใหม่

 

 

 

 

 

 

สุดท้าย ได้มีการเติมเรื่อง การจัดการองค์ความรู้ ในงานส่งเสริมสุขภาพ ที่น่าจะเป็นประเด็นหลักๆที่ เป็นแนวโน้มของการทำ งาน Thesis ของนักศึกษาสาขาการส่งเสริมสุขภาพ และผมคิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

สุดท้ายได้แลกเปลี่ยนกับนักศึกษา ว่าการทำ Thesisไม่ยาก แต่จะยากขึ้นที่ต้องให้งานเป็นงานคุณภาพ ให้มองกระบวนการให้ออก ให้ตีโจทย์วิจัย โจทย์การศึกษา ให้แตก ....

          บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช้าวันนี้ จึงเป็นบรรยากาศที่เสริมความเชื่อมั่นของ น้องๆนักศึกษา ในการคิดหัวข้อ Thesis ตลอดจนการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน สานสัมพันธ์ลูกช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          ผมคาดหวังว่า จะได้มีโอกาสได้เห็นงานดีๆที่เป็น Thesis ของนักศึกษา สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มช. ที่มีเปี่ยมไปด้วยคุณภาพคับเล่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The ultimate leaderความเห็น (13)

POP:)
IP: xxx.7.106.221
เขียนเมื่อ 

Well done for your writting today na krab.

Health promotion is one part of having professional role in health-care system...but timing for hospital based services is too expenditure.

That why researching into community is a popular alternative...Thai researchers could not meet the right research question. Do you know why...most of them have been thinking just a thesis title followed with its structure.

In fact, scholar researchers should have a need assessment asking what the major problem that people in the community would like to solve. Then how they are going to solve is a second point we have to conduct a logical and practical method, as a part of research.

All the best to becoming a innovative researcher at there krab!!!

Talk to you later, my dear friend... 

Pop:)

จากที่ผมได้คุยในบางเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับงานศึกษา วิจัย ที่ Pop เรียนอยู่ และผมสนใจ ทำให้ทราบว่า งานบางอย่างสอดคล้องกัน และบางอย่างช่วยเสริมกัน

ในฐานะรุ่นพี่...ผมตั้งใจมาก ตั้งใจ และคาดหวังที่อยากจะให้งาน Thesis ของ นศ. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มช. ออกมาเป็นงานที่มีคุณภาพ และช่วยในการผลักดันงานพัฒนา ทั้งงานวิชาการ และงานพัฒนาโดยใช้องค์ความรู้ 

เพื่อสังคมไทย เพื่อประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ อุดมด้วยปัญญาที่เป็นฐานหลักในการพัฒนาประเทศ

ขอบคุณเพื่อนมากที่เข้ามาให้ข้อคิดเห็น...เพิ่มเติมครับ 

 

สหายจตุพร 

เห็นภาพรุ่นน้องแล้วนึกถึงตัวเองในอดีต ยังงี้เขาเรียกว่าแก่หรือยังเอ่ย
ขอบคุณสำหรับภาพและคำบรรยายบรรยากาศดีๆ ครับ

คุณ POP

อ่านแล้วโดนใจมากครับ งานวิจัยที่เอามาใช้งานจริงได้นี่น้อยมากเลย เพราะเรามีเวลามาทำงานประจำ แก้ปัญหาไปวันๆ ก็หมดเวลาแล้วครับ

ต้องรีบตอบ นายจันทร์เมามาย ด่วน !!!!

In fact, ผมเรียนปริญญาโท ในช่วงที่อายุไม่เยอะ น้องรุ่นนี้ ยังมีหลายท่าน (ร้อยละ ๒๐) อายุมากกว่าผมครับ 

ในอดีตก็ย้อนไป ไม่นานครับ ....

(ต้องรีบแจ้งก่อนครับ)

นายคงเคยอ่าน R2R ที่เขียนๆกันใน Blog นะ ลองอ่านและทำความเข้าใจดู จะเกิดประโยชน์ต่องานประจำมากเลย

 ขอบคุณครับ!!!!

 

chah
IP: xxx.170.234.5
เขียนเมื่อ 

การจัดการองค์ความรู้ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก chah มองว่า ทำอย่างไรให้ชาวบ้านได้เข้าใจ ตระหนัก โดยนำองค์ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพมาบริหารจัดการควบคู่ไปกับวิถีชีวิตของชาวบ้านโดยที่ไม่ทำให้กระทบกับวิถีดั่งเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว

..เห็นพี่ ๆ คิดหัวข้อวิทยานิพนธ์ แล้ว น่าสนุกนะค่ะ มีการพูดคุยในเวทีอีกด้วย ให้กำลังใจพี่ ๆ และอาจารย์จตุพรค่ะ

chah ก็กำลังหาโอกาสเรียน ป.โท เช่นกันคะ

ผมไม่ได้ถามไถ่ เรื่องทุกข์สุข ของคุณ Chah ที่หาดใหญ่เลย ...ขอให้มีกำลังใจและปลอดภัยนะครับ

องค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ เรามองถึงการเพิ่มพลังอำนาจให้คนในชุมชนในการดำเนินการกับ สิ่งที่กำหนดต่อสุขภาพครับ 

ก็เหมือนกับการพัฒนาที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน คิดจากสิ่งที่เขามี  พัฒนาศักยภาพภายใต้ทุนทางสังคมของชุมชน

ขอบคุณสำหรับกำลังใจจาก คุณ Chah  ผมขอมอบส่งผ่านไปให้นักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่านด้วย 

chah
IP: xxx.170.234.5
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะค่ะที่เป็นห่วง ตอนนี้ทางหาดใหญ่มีการขู่วางระเบิดหลายจุด จนคนหาดใหญ่หวาดผวาพอสมควร เจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้วยกันได้นำลูก ๆ กลับจากโรงเรียนเมื่อตอนเที่ยง เนื่องจากมีการขู่วางระเบิดที่โรงเรียน...น่าสงสารมาก

..เพียงขอให้เรื่องร้าย ๆ ได้คลี่คลายเร็ว ๆ ค่ะ..

(การพัฒนาที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน คิดจากสิ่งที่เขามี  พัฒนาศักยภาพภายใต้ทุนทางสังคมของชุมชน..) กระบวนการนี้น่ายกย่องและอยากเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยค่ะ...

ขอบคุณมากค่ะสำหรับกำลังใจ

สุภัทร
IP: xxx.147.39.56
เขียนเมื่อ 

เห็นแล้วชื่นใจครับ  สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพของเรามาจากนักวิชาชีพหลากหลายสาขา  เรามาร่วมกับปรับกระบวนทัศน์การทำงานสุขภาพ  ร่วมกันสร้างพลังขับเคลื่อนสุขภาพประชาชน  โดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วมกับการศึกษาวิจัยของพวกเราเสมอ  แม้จะใช้พื้นที่เล็ก ๆ ในการศึกษาก็ตาม  นอกจากการเรียนรู้แล้ว  ผลกระทบที่เกิดต่อชุมชนควรต้องมีด้วย (อันนี้ รศ.มนัส  สอนพวกเราเสมอ  ทำให้ชุมชนได้ประโยชน์ทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่  และงานวิทยานิพนธ์ของเราด้วย  (นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้แนวโน้มของเราไม่ให้เน้นงานวิจัยในลักษณะสำรวจ  แต่อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง  และใช้กระบวนการต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือผลักดันให้เกิดการพัฒนาสุขภาพ) 

หากนักส่งเสริมสุขภาพ  มีกระบวนการคิดที่ดี  มีทักษะในการปฏิบัติงานในพื้นที่  นัวเนียไปกับชุมชน  และเข้าใจบริบทแวดล้อมของพื้นที่  สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน  ไปด้วยกันเป็นทีมครับ  ซึ่งปัจจุบันเราก็กำลังสร้างวิธีการทำงานแบบไทย ๆ เป็นธรรมชาติ  และเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เรื่อย ๆ ครับ

 

ผมคุยกับน้องๆเรื่อง Blog และบอกกับน้องว่า มีรุ่นพี่"สุภัทร" เขียน Blog สม่ำเสมอ และช่วงหลังเห็นหายไป ผมเองก็เฝ้าติดตามเสมอ

ผมคาดหวังอีกเรื่อง คือ การสร้า้งชุมชน ของนักส่งเสริมสุขภาพ มช. และผมได้ Add planet ดังกล่าวไปที่ Blog ของสุภัทรแล้ว...

มาช่วยกันครับ ช่วยกันให้เกิดเครือข่าย "นักส่งเสริมสุขภาพ มช" ให้เกิดขึ้น เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ ภายใต้ Gotoknow และในสังคมจริง ด้วยกันครับ 

สุภัทร
IP: xxx.28.245.103
เขียนเมื่อ 

พี่จตุพรครับ  ก่อนหน้านี้เขียนบ่อย แต่ไม่มากนักครับ

แต่ช่วงเขียนวิทยานิพนธ์ ป.โท ยอมร้บจริง ๆ ว่าแทบไม่มีเวลามาดูแลและเขียนเวป Blog ตัวเองเลย  แต่ก็พอมีเวลามาเยี่ยมเวปที่ดีอย่าง Blog พี่จตุพร และพี่ป๊อบอยู่น่ะครับ

 แต่ตอนนี้เริ่มมีไฟอีกครั้ง  อันที่จริงก่อนนี้ก็ไม่หมดไฟ  แต่ใช้เวลากับงานที่เราทุ่มเทมากขึ้น  และงานการประจำก็กระหน่ำจัดสรรเวลาที่มีจำกัดได้อย่างราบรื่นมาด้วยดีครับ  แต่อย่างไรได้แรงกระตุ้นจากกัลยาณมิตร  ทำให้มีแรงใจถักทอเรื่องราวอย่างร้อยเรียงอีกมากในสมองครับ

 พูดถึงเรื่อง KM นั้น  ตอนนี้ผมมีโจทย์วิจัยป.เอก สาขาการจัดการความรู้ของผมเรื่อง Knowledge Creation Process of Community Health Promotion Teams in Thailand  และกำลังอยู่ระหว่างการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ และคงได้เข้ามาวนเวียนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับ

"Knowledge Creation Process of Community Health Promotion Teams in Thailand"

น่าสนใจมากเลยครับ ผมว่าฐานงานศึกษาลักษณะนี้ ถือเป็นงานสังเคราะห์ที่จะช่วยให้ "ส่งเสริมสุขภาพ มช." ของเรา และงานส่งเสริมสุขภาพของไทย เดินทางต่อได้เป็นอย่างดี

ขอให้กำลังใจ น้องสุภัทร มากๆครับ ในการเรียนและทำงาน...

เราจะได้ทำงานใหญ่ๆร่วมกันในอนาคต 

ขอบคุณแทนน้อง "ส่งเสริมสุขภาพ" มช. ครับ 

คาเซดาไฮ วิระชูสกุล
IP: xxx.205.217.168
เขียนเมื่อ 

ผมสนใจเรียนสาขาการส่งเสริมสุขภาพมากๆเลยครับ เพราะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าปัจจุบันคนเราไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติ จะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสุขภาพเลย อีกอย่างสาขานี้ช่วยให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นมากมายจริงๆ

ชัญวราดา ฉ่องเอี๊ยะ
IP: xxx.183.157.59
เขียนเมื่อ 


อยากเรียนป.โทสาขานี้ค่ะ เข้าwebมช.เพื่อจะสมัคร หาไม่เจอ รบกวนตอบทางmailด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

หมายเลขบันทึก

50806

เขียน

19 Sep 2006 @ 11:59
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:33
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 13, อ่าน: คลิก