ความเห็น 76030

เก็บตกพูดคุย : นักศึกษาปริญญาโทส่งเสริมสุขภาพ มช. กับ วิทยานิพนธ์คุณภาพ

สุภัทร
IP: xxx.147.39.56
เขียนเมื่อ 

เห็นแล้วชื่นใจครับ  สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพของเรามาจากนักวิชาชีพหลากหลายสาขา  เรามาร่วมกับปรับกระบวนทัศน์การทำงานสุขภาพ  ร่วมกันสร้างพลังขับเคลื่อนสุขภาพประชาชน  โดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วมกับการศึกษาวิจัยของพวกเราเสมอ  แม้จะใช้พื้นที่เล็ก ๆ ในการศึกษาก็ตาม  นอกจากการเรียนรู้แล้ว  ผลกระทบที่เกิดต่อชุมชนควรต้องมีด้วย (อันนี้ รศ.มนัส  สอนพวกเราเสมอ  ทำให้ชุมชนได้ประโยชน์ทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่  และงานวิทยานิพนธ์ของเราด้วย  (นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้แนวโน้มของเราไม่ให้เน้นงานวิจัยในลักษณะสำรวจ  แต่อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง  และใช้กระบวนการต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือผลักดันให้เกิดการพัฒนาสุขภาพ) 

หากนักส่งเสริมสุขภาพ  มีกระบวนการคิดที่ดี  มีทักษะในการปฏิบัติงานในพื้นที่  นัวเนียไปกับชุมชน  และเข้าใจบริบทแวดล้อมของพื้นที่  สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน  ไปด้วยกันเป็นทีมครับ  ซึ่งปัจจุบันเราก็กำลังสร้างวิธีการทำงานแบบไทย ๆ เป็นธรรมชาติ  และเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เรื่อย ๆ ครับ