เมื่อวานผมดูรายการ "เกมเศรษฐี" ของคุณไตรภพ มีคำถามในทำนองว่า "ผึ้งชนิดใดที่พบมีพฤติกรรมกาฝากภายในรัง" แล้วมีตัวเลือกให้ 4 ตัวเลือก คือ ผึ้งหลวง, ผึ้งมิ้น, ผึ้งโพรง และผึ้งพันธุ์

   เป็นคำถามที่ผมไม่แน่ใจในคำตอบ....

   ถ้าท่านอยากทราบรายละเอียด ติดตามได้จากที่นี่ครับ <Click >

   ข่าวบอกว่า เป็นพฤติกรรมที่พบเป็นครั้งแรกของโลกเชียวนะครับ

......................