ไม่ต้องรู้เขา – รู้เรานี่แหละชนะทุกเรื่อง (2)

สมฤดี
เมื่อรู้(จุดอ่อน)ของเราตรงไหน ก็ไปเสริมเติมพลัง ปรับปรุงแก้ไขงานทั้งหลายก็สำเร็จด้วยมือของเราเอง
ไม่ต้องรู้เขา รู้เรานี่แหละชนะทุกเรื่อง (2)     
      
ในตอนแรกได้เล่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานของดิฉันที่ทำให้งานล่าช้า จำนวน 4 ประการ ไปแล้ว
เมื่อรู้อะไรคือปัญหา   ก็ไม่ยากที่จะแก้ไขปัญหานั้น ๆ  เริ่มจาก
        1)  การจัดระบบการทำงานของตนเอง   ดิฉันจะทำแบบเช็ครายการ ง่าย ๆ  เช่น  การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  การดำเนินงานประกอบไปด้วยอะไร ลำดับรายงานที่ต้องการจะทำให้ครบทุกกระบวนการ นับแต่การยืมเงินทดรองราชการ  ไปจนถึงดำเนินการประชุมเสร็จแล้วคอย เช็คที่ละรายการที่ได้ทำไปแล้ว ทำให้เราไม่หลงลืมรายการใด ๆ  ให้ต้องมานั่งเสียเวลาพิมพ์งานใหม่  
       
2)  
ความไม่รอบคอบของตนเอง  ทำให้ต้องเสียเวลาแก้งานบ่อย ๆ   ดิฉันเริ่มค้นพบตัวเองว่า  งานบางอย่างไม่ต้องรีบเร่งจนทำให้ขาดการตรวจตราก่อนสั่งพิมพ์   เพราะฉะนั้น  จึงควรเพิ่มความระมัดระวัง  ทั้งขณะพิมพ์งาน และก่อนจบการทำงาน ควรตรวจตราอีกครั้ง โดยเฉพาะตัวอักษร   ให้ทำการเปลี่ยนตัวอักษรเป็นแบบเดียวกันก่อนสั่งพิมพ์งานทุกครั้ง  เพื่อเสนอผู้มีอำนาจลงรายมือชื่อ  ต่อไป    
       
3) การรับและพูดคุยทางโทรศัพท์   ดิฉันเริ่มมองเหตุที่โรงเรียนต้องโทรฯมาพูดคุยเรื่องงานหลังจากที่ได้รับหนังสือสั่งการไป    นั่น...ดูเหมือนจะเป็นการส่งสัญญานบอกเหตุอะไรสักอย่าง   เหมือนจะบอกให้เรารู้ว่า การเขียนหนังสือราชการของเรายังไม่ครอบคลุม  ชัดเจน  กระจ่าง  ทำให้โรงเรียนอ่านแล้วไม่เข้าใจ จึงต้อง
กลับมาฝึกฝนตนเอง   เมื่อจำเป็นต้องส่งหนังสือถึงโรงเรียนในคราวต่อไป  เราต้องแต่งความให้กระชับ  ชัดเจน  และเมื่อถึงตอนพูดโทรศัพท์ ก็จะจับประเด็นสำคัญ ๆ มาพูดคุย  ทำให้การรับโทรศัพท์ และการพูดคุยเริ่มลดจำนวนเวลาลงไปได้ค่ะ
  
        
4) การบริหารจัดการงานที่มีความซ้ำซ้อนกัน  และความสำคัญไม่มากนัก  เป็นงานที่แจ้งเพื่อทราบ  เนื่องจากดิฉันรับหน้าที่เกี่ยวกับระบบ e-office    จึงได้สรุปเป็นแบบ เอกสารหน้าเดียว  สรุปในหลายเรื่องเข้าด้วยกัน   การสำเนาหนังสือราชการฯ ทำเพียงนำส่ง 1 ฉบับ สิ่งที่ส่งมาด้วย  ใช้เสาะหาใน googel  แล้ว copy มา ซึ่ง กว่า 90 %  มีงานหนังสือราชการฉบับนั้น ๆ   โดยที่ดิฉันไม่ต้องมาเสียเวลา scan แล้วเก็บไฟล์  เรื่องสำคัญมากก็ทำหนังสือนำส่ง ให้ผู้มีอำนาจลงนาม  เรื่องประชาสัมพันธ์ เบ็ดเตล็ดทั่วไป ก็ สรุปเข้า ระบบe-office  เป็นภาพรวม แจ้งผ่านทางระบบ  เช่น  การสั่งจองสินค้า /ทำบุญ /การของความอนุเคราะห์ต่าง ๆ  
              ขณะนี้ พบตัวเองว่ามีเวลาว่าง พอจะได้ดู เงินปากผี  บ้างแล้วค่ะ  

หมายเหตุ :  เพื่อเป็นกำลังใจในการเขียน blog  ท่านที่ได้อ่านแล้ว ดิฉันอยากได้รับการแสดงความคิดเห็นจากทุกท่านที่เข้ามาอ่าน blog นี้ 

    -ใน   blog หน้า ดิฉันจะนำเรื่องเกี่ยวกับผู้บริหารฯ ในฐานะที่เป็นประธานฯ การประชุม ซึ่งในการทำงานในตำแหน่งเลขานุการการประชุม ในหลายคณะทำงาน  ได้พบประธานฯ การประชุมที่แตกต่าง กันไป ท่านที่เป็นผู้บริหารฯ  อ่านแล้วจะทราบแนวทางปฏิบัติอย่างง่าย ๆ   และทำให้การประชุมในคราวนั้น ๆ จบอย่างประทับใจ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน talk about..

คำสำคัญ (Tags)#การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หมายเลขบันทึก: 50799, เขียน: 19 Sep 2006 @ 10:58 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

รอบคอบ

ไม่ใช่รอบครอบ

เขียนเมื่อ 
ขอขอบพระคุณท่าน "ไร้นาม" ที่ได้แจ้งคำผิด  และดิฉันได้ดำเนินการแก้ไขแล้วค่ะ
เขียนเมื่อ 
     สนใจเรื่องการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจังเลยครับ จะมารออ่านนะครับ
     ตัดสินใจ Add เข้า for Get to Apply and Action ไปด้วยเลยครับ เพื่อจะได้รออ่านเรื่องดี ๆ ต่อไป