เยือน Kunming : ตอนที่ 1

พิมพายุ
โครงการ “ส่งเสริมการทำวิจัยของคณาจารย์และนิสิต : เครือข่ายวิจัยด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ”

            เมื่อวันที่ 12 -17 กันยายน 2549  ดิฉันได้มีโอกาสไปเยือนเมือง  Kunming  มณฑล Yunnan  สาธารณรัฐประชาชนจีน  กับโครงการ ส่งเสริมการทำวิจัยของคณาจารย์และนิสิต : เครือข่ายวิจัยด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ซึ่งดิฉันกำลังศึกษาอยู่  ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  สำหรับการดูแนวทางความร่วมมือในด้านการวิจัยของอาจารย์กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

               ทีมของเรา มีไปกันทั้งหมด 20 คน  นำทีมโดย ท่าน ผศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   รศ.ดร.พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  รวมทั้งเจ้าหน้าที่และนิสิตปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยบูรพา 9 คน  สำหรับมหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมโดย                 ดร.ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์  ในฐานะของอาจารย์ในภาควิชา  ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร  อาจารย์ในภาควิชาซึ่งไปในฐานะของรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  และนิสิตปริญญาเอกอีก  7 คน     

             พวกเราออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง เวลาเกือบสิบเอ็ดโมงเช้า  ถึงสนามบินเมือง Kunming ประมาณบ่ายสองโมง   โดยนิสิตได้พักที่ Yunan Normal University International Dormitory  ซึ่งเป็นที่พักของมหาวิทยาลัย สำหรับให้นิสิตต่างชาติ และบุคคลภายนอกสามารถเข้าพักได้  ค่าที่พักในอัตราคืนละ 80 หยวน (ประมาณ 400 บาท) ต่อห้อง (พักได้ 2 คน)

              สำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมทีมนั้น ได้เข้าที่พักที่โรงแรม Kunming  ซึ่งในทีมของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีอาจารย์ที่เป็นผู้หญิงไปคนเดียว คือ ดร.ทิพรัตน์  ดิฉันจึงได้เข้าพักที่โรงแรมร่วมกับอาจารย์  เพราะจะทำให้ลงตัวสำหรับที่พักพอดี    

             หลังจากเก็บของเข้าที่พักแล้วจึงได้ไปเข้าร่วมสัมมนางานวิจัยกับคณาจารย์และนิสิต สาขา  Educational  Technology  Yunnan Normal University  โดยมี prof.Xu Guamg Ze เป็นผู้บรรยายให้พวกเราฟัง เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และเทคโนโลยีทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย Yunnan Normal  ทำให้เราพอจะมองเห็นภาพของการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และการจัดการศึกษาของประเทศจีน รวมถึงของมหาวิทยาลัย Yunnan Normal  ได้พอสมควร  หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายแล้ว  พวกเราต่างก็แยกกันกลับที่พัก  ชาร์ตแบตเตอรี่เพื่อเก็บแรงไว้วันต่อไป....

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิสิตปริญญาเอก

คำสำคัญ (Tags)#สัมมนา#ศึกษาดูงาน#นิสิตปริญญาเอก

หมายเลขบันทึก: 50800, เขียน: 19 Sep 2006 @ 11:02 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)