วิธีการการคำนวณแต้มต่อใหม่

แต้มต่อเป็นตัวเลขที่ใช้สำหรับนักกอล์ฟ เพื่อคำนวณแต้มสุทธิ จะทราบแต้มต่อได้ต้องทราบดัชนีแต้มต่อก่อน

     ความเป็นมา หลักเกณฑ์การปรับแต้มต่อนี้ เป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ USGA ซึ่งสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย (สกท.) ได้รับลิขสิทธิ์ให้ใช้ในประเทศไทย  และ สกท. ได้จัดอบรมให้แก่สมาชิกวิสามัญ(ประเภทชมรม สโมสรกอล์ฟ  ที่สังกัด สกท.)  โดยชมรมกอล์ฟสิงห์ปัตตานีได้ส่งนายชนันท์  สุวรรณรัตน์  กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน และกรรมการฝ่ายแต้มต่อ เข้าอบรม   วิธีการคำนวณนี้เขียนสรุปใหม่ให้อ่านง่ายขึ้น  ใช้ขยายความ "ประกาศหลักเกณฑ์แต้มต่อของชมรมกอล์ฟสิงห์ปัตตานี"  ซึ่งได้บันทึกไว้แล้วก่อนหน้านี้

      หลักการ / วิธีคำนวณ   แต้มต่อ   หมายถึง ตัวเลขที่ใช้สำหรับนักกอล์ฟ  เพื่อคำนวณแต้มสุทธิ  แต้มต่อแต่ละคนแต่ละสนามที่ใช้สำหรับการแข่งขันจะไม่เท่ากัน  ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของสนาม การจะทราบแต้มต่อ  ต้องทราบดัชนีแต้มต่อก่อน 

     ดัชนีแต้มต่อ   หมายถึง   ร้อยละ 96  ของผลเฉลี่ยของผลต่างระหว่างผลการเล่นของนักกอล์ฟสมัครเล่นเมื่อเทียบกับผลกาเล่นเฉลี่ยของนักกอล์ฟมีฝีมือ ในสนามนั้นๆ    ซึ่งแสดงเป็นตัวเลขทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

ขั้นตอนการคำนวณ (โปรดูหลักเกณฑ์ประกอบ)

1.  ก่อนจะทราบดัชนีแต้มต่อ  ต้องทราบผลการเล่นรวม หรือ Adjust Gross Score (AGS) คือ ผลการเล่นที่ใช้ ยอมให้ไม่เกินหลักเกณฑ์ในข้อ 4 เมื่อทราบ AGS จึงหา ผลต่างแต้มต่อ (Handicap Differrential)

สูตร Handicap Differrential  คือ Adjust Gross Score – ค่า PAR ของสนาม  

2.  นำ Handicap Differrential(HD)   มาเฉลี่ย  โดยใช้จำนวน  HD  ที่ดีที่สุด และมีอายุไม่เกิน 1 ปี  จำนวนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2  (นำ HD  ที่ดีที่สุดตามจำนวนมาบวกกัน  หารด้วยจำนวน HD)

3. คิดผลลัพธ์เพียงร้อยละ 96 ของผลเฉลี่ย Handicap Differrential  โดยนำผลเฉลี่ย Handicap Differrential  คูณด้วย  0.96  โดยให้มีทศนิยม ๑ ตำแหน่ง  หากทศนิยมเกิน ๑ ตำแหน่งให้ตัดออก ห้ามปัดขึ้น

การนำดัชนีแต้มต่อไปใช้  ให้คำนวณตามสูตร

สูตรแต้มต่อที่ใช้แข่ง = (ดัชนีแต้มต่อ X  Slope Ratting) / 113 

Slope Ratting เป็นค่าความยากง่ายของสนามในแต่ละหมุด  มีค่าระหว่า 55 - 150   หากไม่ทราบ ให้ใช้ 113    เพราะ 113 เป็นตัวเลขกลางๆ ของ Slope Ratting

ช่วงเปลี่ยนแปลง เนื่องจากระบบแต้มต่อที่ใช้ใหม่นี้  ต้องมีผลการเล่นไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง  ดังนั้นท่านที่ผลการเล่นไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง จะมีดัชนีแต้มต่อใหม่ นำไปใช้คำนวณแต้มต่อได้                 ส่วนท่านที่ผลการเล่นไม่ถึง ๕ ครั้ง หากแต้มต่อเดิมน้อยกว่าให้ใช้แต้มต่อเดิม  หากแต้มต่อใหม่น้อยกว่าให้ใช้แต้มต่อใหม่

โดย ชนันท์  สุวรรณรัตน์   กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน และกรรมการฝ่ายแต้มต่อ เอกสารเพื่อการอบรม ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๔๙   ณ โรงแรมเซาเทอร์นวิว ปัตตานี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมกอล์ฟสิงห์ปัตตานี

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีแต้มต่อ#แต้มต่อ#การคำนวณ

หมายเลขบันทึก: 50807, เขียน: 19 Sep 2006 @ 12:03 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 07:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)