ลุงทุย..ท่านอจ.ดร. ขจิต..รอยยิ้ม ??

Dr. Ple
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การดูแลลุงทุย...สามรถ สร้างระบบ(System) ดูแลผู้ป่วยได้ดี เกิดคุณภาพ (Quality Health Care) ได้ระบบดีดี นะคะ

 ความสุข...ของใครบางคน....อาจจะไม่ใช่เรื่อง.... "เงิน" .... ไม่ใช่ เรื่อง....ข้าวของ.... สมบัติ ต่างๆๆ ...ขอเพียง .... มีคนเข้าใจ & เห็นใจ & เหลี่ยวแล ... ก็พอแล้วนะคะ ...... . การดูแลลุงทุย...สามรถ สร้างระบบ(System) ดูแลผู้ป่วยได้ดี เกิดคุณภาพ (QualityHealth Care) ได้ระบบดีดี ดังนี้นะคะ
การประยุกต์ใช้/การพัฒนาสู่การวางระบบใหม่ (ผลลัพธ์/ผลกระทบ)


            1. เกิดการทำงานเป็น...ทีมสหสาขาวิชาชีพ (Mult-disciplinary team).... และ ร่วมกัน ... ระดมความคิด (Brain storming) ช่วยค้นหา..... แนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ (New Practices)

             2.  เกิดนวัตกรรม (Innovation) เชิงระบบ การดูแลรักษา กายและใจ  และ ... สนับเข่า...ที่เข้าใจลุงทุย.... และ...รองเท้าบูท ซึ่งจะช่วยให้.... ลดเวลา...ในการรักษาแผล ลดการติดเชื้อแทรกซ้อน

            3. เกิดการทำงานที่ตอบสนองผู้ป่วย โดยเน้น..... ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ (Patient Focus) เป็นศูนย์กลางของการร่วมมือกันในการดูแลรักษาพยาบาล

            4. เกิดการ....ทำงานเป็นทีม....เพื่อช่วยเหลือคนพิการ ผู้ป่วย เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ กับภาคประชาชน (อสม.) ที่มีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้ป่วย ทั้งทางกายภาพ (ร่างกาย) และด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม

           5. เกิดการทำงาน..... เชิงรุกลงไปในชุมชน ร่วมมือกับชุมชน (Community) และอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อ......ดูแลผู้ป่วยในลักษณะ..... องค์รวม (Holistic Care)


  


6.  ทีมสหสาขาวิชาชีพได้นำหลัก PRMISE เป็นหลักในการทำงาน ได้แก่


                1)  Positive Reinforcement... คือ... การเสริมแรงทางบวก

                2)  Result Based การบริหารจักการ....เพื่อ.....ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน (ผู้ป่วยหายจากแผลอักเสบเร็วขึ้นSpeed.....ตอบสนองต่อปัญหาของผู้ป่วย (Responsiveness).... ผลการรักษาสามารถ....คาดการณ์ได้ (Predictability)

                3) Optimism ....การแนะนำผู้ป่วย.....คิดเชิงบวก (ด้านจิตใจ)

                4) Motivation ...การสร้างแรงจูงใจ.....ให้ผู้ป่วย.....มีกำลังใจ.....สู้ชีวิต

                5) Individual Center คือ..... ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

                6) Self-esteem คือ....ส่งเสริมแนะนำให้ผู้ป่วย.....เห็นคุณค่าในตนเอง


      7. การทำงานของ....ทีมสหสาขาวิชาชีพ.....ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิด.... ความพึงพอใจ (Satisfaction) ในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเห็นใจ ห่วงใย เอื้ออาทรของทีมงาน


       8. ทีมงานสามารถ..... ลดความเสี่ยง (Risk) อันตราย (Harm)... และ....สามารถแก้ปัญหา (Solving).... ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อน (Leprosy) ได้ดีขึ้น


สรุปบทเรียนที่ได้รับ ( การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)

          1. การทำงานในลักษณะ....สหสาขาวิชาชีพ....ทำให้ทีมงานได้ดูแลผู้ป่วยเกิดการทำงานอย่างมี....ประสิทธิภาพ (Efficiency).... และ....ได้ผลบรรลุ .... วัตถุประสงค์ (Effective men) .... ทีมงานช่วยเหลือกันเกิด.... ผลงานในลักษณะ..... พลังเสริม (Synergy)

          2. หน่วยงานและโรงพยาบาลบ้านลาด เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ  (New Knowledege)  และ .... รพ. บ้านลาด ..... เป็น....องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Leaning Organization: LO)

         3. โรงพยาบาลบ้านลาด........ทำงานในลักษณะ....โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ  (Health Promotion Hospital)

           4. เกิดการทำงานใน....องค์กรเป็น .....วัฒนธรรมคุณภาพ (Quality Culture) ..... วัฒนธรรม..... ความปลอดภัย (Safety Culture)

          5. ทีมงานสหสาขาวิชาชีพดูแลผู้ป่วยในลักษณะดูแล...ด้วย.... หัวใจของความเป็นมนุษย์ ( Humanized Health Care ) .....มีลักษณะ.... องค์รวม( Holistic Care) ร่วมเสริมเกิด...พลังเสริม (Synergy)


                                               แผลที่หัวเข้า ......ในตอนแรก

                    ทำแผลทุกๆวัน ...... 3 เดือนกว่า .... แผลในปัจจุบัน....

                                                       ลุงทุย.....สู้ๆๆ ....ลุงทุย....สู้ๆๆ ....

                           รอยยิ้ม ..... แห่งความสุข ...... ของลุงทุย ....ณ. วันนี้....

                      .......ลุงทุย ....ยิ้มอย่างมี....ความสุข ค่ะ


         ...... ลุงทุย...ได้คุยับท่าน อจ. ดร. ขจิต ค่ะ.... ความสุข ....มีมาก ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศรี นวรัตน์ ศิษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ความเห็น (29)

เขียนเมื่อ 

ยอมรับและถือในน้ำใจ...ความทุ่มเทของคุณหมอจริงๆครับ

เขียนเมื่อ 

 

Ico48

ขอบคุณท่าน  Jamlong NFE Kalasin   มากค่ะ

ขอบคุณ ข้อ Comment นะคะ

 
เขียนเมื่อ 

มาเห็นการทุ่มเทใจในงานที่ทำจริง ๆ จัง เลยนะครับ

ทั้ง 2 ดร. เลยนะครับนี่

สวัสดีค่ะ

เห็นภาพรอยยิ้มและความเต็มอกเต็มใจของทั้งพี่หมอเปิ้นและอ.ขจิืตแล้ว...ปลื้มใจ อิ่มใจไปด้วยค่ะ

อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ การได้สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า...คือสุดยอดของการทำบุญค่ะ ;)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณใากค่ะ ท่าน อ. ดร. ยูมิ มากๆ ค่ะ

ขอบคุณ ข้อ Comment ดีดี ที่มีให้ นะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ท่าน หยั่งราก ฝากใบ มากๆๆ ค่ะ

ขอบคุณ ข้อ Comment ดีดี ที่มีให้ นะคะ

ลุงยังยิ้มแย้มสบายใจเลยนะครับ

 

เป็นอีกหนึ่งความสุขดีๆที่น่าชื่นชม พร้อมเกิดกระบวนการทำงาเพื่อสุขอนามัยที่เป็นแบบอย่างค่ะ..

เขียนเมื่อ 

ชอบคุณ ท่าน ผศ. โสภณ มากนะคะ

ชอบคุณ ข้อ Comment ดีดี ที่มีให้ นะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ พี่ใหญ่ มากนะคะ ขอบคุณ กำลังใจ ที่มอบให้ เสมอมา นะคะ

เขียนเมื่อ 
 • พี่เปิ้นครับ
 • เรียก น้องขจิต เฉยๆก็ได้ครับ
 • แผลของลุงหายดีมากกว่าเดิม
 • ตอนเป็นครั้งแรก ดูน่ากลัวมาก
 • เข้าใจว่าลุงเองไม่ชอบใส่รองเท้า คงรำคาญ
 • เป็นผลทำให้เป็นแผลติดเชื้อ
 • ชอบรองเท้าที่โรงพยาบาลทำให้ แต่คุณลุงคงไม่ชอบเพราะมันคงอึดอัด
 • โรงพยาบาลทำงานเชิงรุกดีมากเลยครับ ขอชื่นชมทีมปฐมภูมิ 
 • อยากเห็นการเยี่ยมบ้านคนไข้บ่อยๆ 
 • บางทีจะทำให้ได้พบคนไข้ที่ไม่สามารถมาโรงพยาบาลได้แบบนี้อีก
 • ขอบคุณมากครับ ที่ทำให้มีพลังในการทำความดีต่อไป
เขียนเมื่อ 

ลืมไป ขอเอาไปฝากแม่ต้อยและพอลล่านะครับ เย้ๆๆ

เขียนเมื่อ 
 • พี่เปิ้นครับ
 • ดร.จันทวรรณ
 • ทำเป็นบันทึกแนะนำแล้ว เย้ๆๆ
 • ขอบคุณดร.จันทวรรณมากครับ
 • เอาบันทึกนี้มาเชื่อม
 • ถ้าสมาชิกอ่านบันทึกนี้ครั้งแรก
 • คงเข้าใจมากกว่าเดิม
 • ลุงทุย..และ..การเยียวยา (1)
เขียนเมื่อ 
 • ที่อยู่ผอ ชยันต์ครับ  ผอ.ชยันต์ เพชรศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองผือ
 • อำเภอ เลาขวัญ
  จังหวัด: กาญจนบุรี
  รหัสไปรษณีย์: 71210
 • ขอบคุณครับ

 

เขียนเมื่อ 

ขอเป็นกำลังใจสำหรับ ดร.เปิ้น ในการทำงานเพื่อสังคมค่ะ

เขียนเมื่อ 

Ico48

ขอบคุณ  ท่าน ขจิต มาก นะคะ

ขอบคุณ  ที่กรุณาพี่เปิ้น  ในทุกๆๆ เรื่อง ค่ะ

เขียนเมื่อ 

สุดยอดทีมดูแลผู้ป่วยนะคะ

เขียนเมื่อ 

Ico48

ขอบคุณ ท่าน อจ. ทพญ.ธิรัมภา

ขอบคุณ....กำลังใจ .... ที่มอบให้ นะคะ

เขียนเมื่อ 

 

Ico48 

ขอบคุณ ท่าน Tuknarak   มากๆๆ นะคะ

ขอบคุณ ข้อComment ดีดี ที่มีให้นะคะ

 

-สวัสดียามบ่าย ๆ ครับพี่หมอ..

-มาร่วมรับ"รอยยิ้ม" จากทุกท่านครับ...

-ขอให้ลุงทุยหายไว ๆ 

-วันนี้ชวนไปนั่งรถ(เคย)หรู ไปรับรางวัลกันดีกว่า....55.

 

เขียนเมื่อ 

Ico48

 

ขอบคุณ มาก นะคะ น้องเพชร

ไปร่วมแสดงความดีใจ ... กับรางวัลที่ 1  ... กับรถ คันหรู มาแล้วค่ะ

เป็นความรู้ที่ครูอย่างเราไม่รู้ ...ชื่นชมครับคุณหมอ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ท่าน อจ.กฤษฎ์พบัฏฐ์ มากๆๆ เลยนะคะ

ขอบคุณ สำหรับกำลังใจ ที่มีให้ หมอเปิ้นและท่าน ขจิต นะคะ

เขียนเมื่อ 

คุณหมอใจดี ได้บุญมากมายค่ะ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

 

Ico48 

ขอบคุณมากนะคะ  น้อง  อรปภา  มากนะคะ

ขอบคุณ สำหรับกำลังใจ ที่มอบให้และ ข้อComment ดีดี ที่มีให้นะคะ

เขียนเมื่อ 

ตามมาเป้นกำลังใจรอบสองค่ะ

เขียนเมื่อ 

Ico48

ขอบคุณ kunrapee  มากนะคะ

ขอบคุณ กำลังใจ ที่มีให้ ตลอดมานะคะ

 

ผลบุญนี้จงบังเกิดแต่สิ่งดีๆสำหรับครอบครัวของคุณหมอทั้งสองด้วยเทอญ

เขียนเมื่อ 

แผลของลุงทุยน่ากลัวมากค่ะ ไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถรักษาให้หายได้ด้วย

หมายเลขบันทึก

507409

เขียน

01 Nov 2012 @ 17:21
()

แก้ไข

07 Nov 2012 @ 16:20
()

สัญญาอนุญาต

ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ
ดอกไม้: 26, ความเห็น: 29, อ่าน: คลิก