อรปภา

อรปภา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
Usernamepra_pewluang
สมาชิกเลขที่62522
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา

  • จบอนุปริญญา พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2519
  • จบปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2544
  • จบปริญญาโท วิทยาศาสตร์รังสี จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2548

ประวัติการทำงาน

  • เริ่มรับราชการที่กระทรวงสาธารณสุข ปี 2519-2523
  • รับราชการที่ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2523 -2558 จนถึงเกษียณอายุราชการ