ครู กฤษฎ์พลัฏฐ์ ปฐม มีศรี

คศ. ๓
โรงเรียนวัดกงลาด
Usernamekidpalad2496
สมาชิกเลขที่173618
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

จบ ป. ๔ จากโรงเรียนวัดกงลาด จบ ป.๗ จากโรงเรียนวัเไผ่ล้อม จบ มศ.๓ จากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จบปริญญาตรีจากวิทยาลัยครูนครปฐม มีครอบครัวแล้ว