KM ที่รัก ตอนที่ 64" วิทยายุทธ...ไร้สำนัก ทางรอดหรือหลังชนฝาของเกษตรกรไทย

ความพยายาม (หรือหลงทาง) ที่ยิ่งใหญ่ของชาวบ้าน ในการเลื่อนชั้นทางสังคม

                            "ความศรัทธา" เป็นพลังที่แรงกล้า เป็นตัวผลักดัน

เป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่ส่งผล ต่อความสำเร็จของการทำงานทุกอย่าง

ผมศรัทธาในพลังความศรัทธาของชาวบ้าน ชาวเกษตรกรที่จะพัฒนา

ตนเอง พัฒนาครอบครัว ให้ก้าวเลื้อนชั้นขึ้นไป                              

                            การที่จะก้าวผ่านชั้น หรือกำแพงแต่ละชั้นจะต้องใช้

วิทยายุทธหลายอย่าง หลากหลายและแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบของ

แต่ละคน แต่ละท้องถิ่นว่ามีต้นทุน ทางทรัพยากรทางสังคมทาง

ภูมิปัญญา และทางองค์ความรู้ของท้องถิ่นนั้นอย่างไร                              

                               ปัญหาคือ แล้วองค์กรชุมชนเอง จะนำต้นทุนมี

อยู่มาจัดการอย่างไร จึงจะบรรลุ จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งการจัดกานั้น

สำคัญมาก เหมือนกับการทำกับข้าว บางครั้งถึง แม้เราจะมีวัตถุดิบใน

การทำอาหารที่ดีเยี่ยมแต่ถ้าการเตรียม การปรุงไม่ดีไม่เหมาะสมก็จะ

ทำให้อาหารไม่อร่อย หรืออาจจะกลายไปเป็นอาหารเสียเลยก็ได้ยิ่งถ้านำ

ไปให้ ชาวบ้านกินอาจจะทำให้ท้องเสียทั้งหมู่บ้าน หรือตายทั้งหมู่บ้าน

ก็ได้

                             จริง ๆ แล้วการพยายามเลื่อนชั้นทางสังคมของ

มนุษย์เป็นเรื่องปกติ (ธรรมชาติ) แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ (วิธีการที่ชาว

บ้านเลือก)   ในการที่จะนำตัวเขาเอง ไปสู่ชั้นทางสังคมที่ดีขึ้นนั้นมี

หน้าตาเป็นอย่างไร บางคนอาจใช้วิธีการอพยพหนีเข้า ไปทำงานใน

เมืองใหญ่ บางคนอาจใช้วิธีการกัดไม่ปล่อย สู้ไม่ถอย บาดเจ็บกี่ รอบ

ขาดทุนกี่ครั้งก็จะดันทุรังทำต่อไป

                               บางกลุ่มก็จะมีวิธีการเรียนรู้จาก ประสบการณ์เดิม

และพัฒนาความรู้เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาให้กับตนเองและ ชุมชน

 ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นทางเลือกไม่มากนักสำหรับชาวบ้านแต่เขาเหล่า

นั้นก็ยังก้ม หน้าทำต่อไป เพื่อม่งหวังที่จะเดินไปสู่ธงชัยที่ปักไว้

ข้างหน้า ถึงแม้ว่ามันจะเลือนลาง ก็ตามที เขาเหล่านั้นก็ยังสู้ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 50435, เขียน: 16 Sep 2006 @ 23:11 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 
     "การเลื่อนชั้นทางสังคม...ของชาวบ้าน" หากเป็นไปได้... ไม่เลื่อนได้ไหมครับ (ไม่ได้พาลนะ) ขอเพียงสังคมได้เลื่อนกลับลงมาสู่ความพอดีและพอเพียง อย่างที่ชาวบ้านเป็นอยู่ มองว่าง่ายกว่า หรือว่าพบกันครึ่งทางก็ได้ (ประมาณว่าขอต่อรอง นิด ๆ)
pong969
IP: xxx.147.21.242
เขียนเมื่อ 
การเลื่อนชั้น ทางสังคม เป็นเพียงปรากฏการ ที่เรารู้สึกได้จากการเข้าไปพูดคุยในเชิงลึก กับชาวบ้าน ซึ่ง ความหมายของ"การเลื่อนชั้นทางสังคม" มีความหมายหลายมิติ ขึ้นอยู่กับบริบท ของผู้ให้ ความหมาย ว่าเป็นตัวชาวบ้านเอง หรือคนภายนอกเองมองและไห้ความหมายในสิ่งที่มองเห็น และมองผ่านมิติของคนนั้น ซึ่งจะมีความต่างจาก ตัวชาวบ้านที่เขามอง ตัวเขาเอง แม้แต่ชาวบ้านด้วยกัน เองก็มีมุมมองและไห้ความหมายต่างกัน เพราะแต่ละคน ก็มี บริบท และมีเหตุ และปัจจัย ที่ต่างกัน ซึ่งถ้ามองให้ดี สิ่งเหล่านี้ มีอิทธิพล มากต่อการกำหนด เป้าหมายชีวิติ หรือการเลือก "ปักธงชีวิต" ของแต่ละคนด้วยครับ

ผมมองว่า การเลื่อนชั้นทางสังคม เป็นการเสริมสร้า้งความมั่นใจให้กับเกษตรกร

เห็นด้วยกับคุณ pong969 ว่าเป็นการกำหนดเป้าหมายชีวิต เป็นการปักธงชีวต

มองตามธรรมชาติ คนต้องการการยอมรับและต้องการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบเท่าเทียมกัน 

 

pong969
IP: xxx.147.21.242
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณ แทนเกษตรกรทั่วประเทศครับ .. การเลื่อนชั้นทางสังคม มีหลายมิติจริงๆ ส่วนมากจะมองเพียงทางกายภาพ หรือทางวัตถุ ซึ่งเป็นการเลื่อนชั้นขั้นพื้นฐานเท่านั้นเอง เกษตรพอเพียง, การดำเนินชีวิตตามแนวทฤษฎีใหม่ก็เป็นการ เลื่อนชั้นทางสังคมอีกระดับหนึ่ง การเลื่อนชั้นทางสังคมที่ถือว่าเป็นชั้นสูง น่าจะเป็น "การเลื่อนชั้นของระดับจิต" การเลื่อนชั้นของระดับจิต จะมีความสอดคล้องกับการมีปัญญา ที่กำกับด้วย คุณธรรม ซึ่งทุกวันนี้ มนุษย์ เรา พร่องมาก ครับ

นี่แหละปัญหาใหญ่ของปลาเล็กไปตายน้ำลึก ต้องจัดการควารู้อย่างเดียวจึงจะรอด โดยเฉพาะระดับปัจเจก

   ขอบคุณครับอาจารย์ ที่สกัดประเด็นสำคัญออกมา ชัดและตรงใจผมมาก  โจทย์ของผมตอนนี้  ผมกำลังจะจับมัดช่องว่างของเรื่องนี้อยู่ครับ พอเริ่มเห็นบ้างแล้ว  สิ่งที่ผมอยากรู้มากที่สุดตอนนี้ คือ  need , want,  และ Demand  ของชาวบ้าน จริงๆ คืออะไร  อาจารย์อาจจะช่วยชี้เป้าก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ
ผมก็ยังหาช่องไม่เจอ ที่มีก็ตีบตันเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็นครู พระ หรือผู้นำต่างๆ ทุกคนก็ยังปากกัดตีนถีบที่แทบจะไม่มีเวลาคิดถึงใคร คงต้องเป็นพวกเรานี่แหละครับ สู้ๆๆๆต่อไป คงมีแนวร่วมมากขึ้นนะครับ แต่อย่าลืม KM นะครับ

ผมลืมตอบคำถามเพราะมีปัญหา internet ที่ฝรั่งเศส

คำตอบง่ายนิดเดียว กลับไปที่หลักความต้องการขั้นต่ำของมนุษย์ แล้วค่อยๆยกระดับมาเป็นกิเลศแบบต่างๆ ตั้งแต่หยาบจนถึงละเอียด หรือกลับกันก็ได้ บางที่ก็ปนๆกัน แต่ก็เป็นไปตามระดับจิตใจของคนคนนั้น แล้วจะมองเห็นเหมือนแก้วเลย ถ้าไม่ลืมจะส่งไฟล์ไปให้นะ