ฟูมุ่ยกี่๒ กทม

 วันศุกร์ทีมงาน UKM มีประชุมเตรียมงานที่สำนักงาน สกว ชั้น ๑๔ โดยท่านธวัชรับเป็นธุระจับจองให้

 ช่วงกลางวันทีม มอดินแดง และ ชาวนเรศวร แวะไปทานอาหารรสดั้งเดิมแถวพระราม๙ คือร้านฟูมุ่ยกี่๒ ร้านดั้งเดิมจะอยู่ที่ถนนสุริวงศ์ แถวห้องสมุดอังกฤษเดิม ซึ่ง JJ ทานร้านนี้มาตั้งแต่เป็นนักเรียนกรุงเทพคริสเตียนและติดตามทานที่นีมาจนใกล้เกษียณแล้ว

ภาพที่ ๑ อากาเว่ หรือ ฟูมุ่ยกี่๒ เป็นร้านที่เชลล์ชวนชิม

ภาพที่ ๒ อาหารที่ขอแนะนำ ติดรสมาตั้งแต่คุณพ่อ JJ ยังมีชีวิตอยู่ คือ ซี่โครงหมูอบ (ซ้าย) และ สตูลิ้นวัว(ขวา)

ภาพที่ ๓ อาหารที่คุณพ่อ JJ แนะนำและทานทุกครั้งสมัยท่านเป็นผู้พิพากษา คือ สลัดเนื้อสัน

ภาพที่ ๔ ราดหน้าไร้เนื้อทุกแนว ของท่าน BeeMan ครับ

คนดั้งเดิมที่มารับประมานอาหารที่ร้านฟูมุยกี่มักจะทานขนมปังทาเนย แทนข้าว และ ถ้าจะตบท้ายจะทานราดหน้าหรือโกยซิหมี่ครับ

JJ