• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

พยาบาลเวชปฏิบัติ

  บทเรียน/ขอบเขตการปฏิบัติและคุณลักษณะของ พยาบาลเวชปฏิบัติ  

พยาบาลเวชปฏิบัติเชิญทางนี้

       บทความวิชาการเกี่ยวกับพยาบาลเวชปฏิบัติของ ศาสตราจารย์ ดร. สมจิต  หนุเจริญกุลซึ่งเนื้อหามีประโยชน์สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติมากจึงสรุปเนื้อหาคร่าวๆดังนี้

พยาบาลเวชปฏิบัติ NP  /  ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง APN

      เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้พัฒนาตนเองจนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการตัดสินใจทางคลินิกที่ซับซ้อน และมีสมรรถนะในการปฏิบัติทางคลินิกในขอบเขตที่กว้าง ซึ่งคุณลักษณะของการปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศ พยาบาลเวชปฏิบัติควรจะมีการศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาล (ICN, 2005)

ชื่อที่ใช้เรียกพยาบาลเวชปฏิบัติ

พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป   ๔ เดือน

พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ๔ เดือน

พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ปริญญาโท

บทเรียนของ APN/NP

1. NP ได้รับอนุญาตให้ทำงานถูกต้องตามกฎหมายกับคนยากจน คนชนบท เข้าไม่ถึงระบบสุขภาพ

2. การบันทึกผลลัพธ์จากการปฏิบัติของ APN/NP เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ APN อยู่รอด

3. โครงสร้างขององค์กร การได้รับวุฒิบัตรรับรอง และ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

4. ในการขยายบทบาทของ APN/NP ยังมีข้อขัดแย้งทั้งในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพ

5. ปัจจัยทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และนโยบายสุขภาพ มีผลต่อการพัฒนา APN

ขอบเขตการปฏิบัติของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

1. บูรณาการความรู้เกี่ยวกับโรค การรักษา ประสบการณ์และการตอบสนองของบุคคลต่อความเจ็บป่วยเพื่อประเมิน วินิจฉัย ให้การบำบัด และประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลแบบองค์รวม

2. จัดการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

3. จัดทำหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริการโดยบูรณาการ การบำบัดทางการพยาบาล และการรักษาของแพทย์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการบริการที่มีคุณภาพและคุ้มค่าใช้จ่าย (Best practice)

4. เป็นผู้นำ เป็นที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยง และผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลในกลุ่มที่ตนเองเชี่ยวชาญให้ได้คุณภาพ และคุ้มค่าใช้จ่าย

5. เป็นผู้นำในการพัฒนานวตกรรมและระบบการดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งในสถานพยาบาล และกับเครือข่ายในระดับปฐมภูมิ

คุณลักษณะของพยาบาลเวชปฏิบัติในแต่ละด้าน

ด้านการศึกษา

๏ต้องได้รับการเตรียมหลังการจบการพยาบาลทั่วไป ในระดับขั้นสูง

๏หลักสูตรการศึกษาจะต้องได้รับการรับรอง ๏จะต้องมีระบบในการให้ใบอนุญาต โดยการขึ้นทะเบียนและการให้วุฒิบัตรรับรองการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

ด้านการปฏิบัติ

๏บูรณาการการวิจัย การศึกษา การปฏิบัติและการจัดการ

๏ มีเอกสิทธิและมีอิสระในการปฏิบัติ ๏ มีผู้ป่วย / ผู้ใช้บริการอยู่ในความรับผิดชอบ / มีการจัด การในการดูแลผู้ป่วย ผู้ใช้บริการแต่ละคน      (own case  load / case management)

๏ มีทักษะขั้นสูงในการประเมินสุขภาพ การตัดสินใจทางคลินิก และการใช้เหตุผลในการ วินิจฉัย

๏ มีสมรรถนะทางคลินิกขั้นสูง

๏ ให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่สุขภาพอื่น ๆ

  ๏ วางแผนโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งนำไปปฏิบัติและประเมินผล

๏ เป็นด่านแรกที่ผู้ใช้บริการมาติดต่อขอความช่วยเหลือ

จากบทความของ ศาสตราจารย์ ดร. สมจิต  หนุเจริญกุล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): พยาบาลเวชปฏิบัติ 
  หมายเลขบันทึก: 50422
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ดอกไม้: 1
  ความเห็น: 30
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (30)

ถ้าจะสอบเรียน ป.โท สาขาเวชปฏิบัติ ข้อสอบยากไหม เรียนยากหรือเปล่า มีหนังสือแนะนำที่สามารถอ่านและนำไปสอบได้บ้างหรือเปล่า อยากเรียนต่อมากๆๆๆๆๆๆๆ ช่วยตอบหน่อยน่ะคะ ขอบคุณคะ

อนาคตของผมคือพยาบาลเวชปฏิบัติ

555+++

ผมอยากเรียน ป.โทเวชปฏิบัติครับ แต่ไม่รู้จำทำยังไงดี เพราะไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย อาจารย์พอจะส่งให้ได้หรือเปล่าครับ อยากได้ความรู้มาใช้กับที่ทำงาน

เรียนต่อโทเวชปฏิบัติที่ใดเปิดสอนบ้างแล้วใช้วุมิบัตรเวชปฏิบัติ4เดือนเทียบโอนอย่างไรรบกวนท่านอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยขอบคุณคะ

จบปฏิบัติเวช ฯ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น สามารถเรียนต่อโทที่ใดได้บ้างคะ และเทีบบโอนวิชาใดได้บ้างคะ

เรียนต่อเวชปฏิบัติ ป.โท ได้ที่ใดบ้างคะ ขอความกรุณาช่วยบอกด้วยคะ ขอบคุณคะ

หนูจบเวชปฏิบัติ 4 เดือน อยากเรียนต่อป.โท ที่ไหนเปิดสอนบ้างค่ะ และเทียบโอนหน่วยกิจได้ไหมค่ะอาจารย์ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ส่งข้อมูลให้หนูหน่อยได้ไหมค่ะ

หนูจบเวชปฏิบัติ 4 เดือน อยากเรียนต่อป.โท ที่ไหนเปิดสอนบ้างค่ะ และเทียบโอนหน่วยกิจได้ไหมค่ะอาจารย์ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ส่งข้อมูลให้หนูหน่อยได้ไหมค่ะ

อยากได้แนวข้อสอบ โท เวชปฏิบัติชุมชนค่ะ ของ มหาลัยบูรพา ช่วยหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ จะไปสอบ 9 ม ค 53 นี้แล้ว

หนูจบพยาบาลมา 4 ปีค่ะ ทำงานที่หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

อยากเรียนต่อเวชปฏิบัติ ป.โท ได้ที่ใดบ้างคะ

ลองค้นในเนตแล้วไม่พบค่ะ

ขอความกรุณาช่วยบอกด้วยคะ ขอบคุณคะ

จบเวชปฏิบัติ 4 เดือนมาแล้วค่ะ อยากจะรบกวนถามว่าอยากจะเรียนต่อปริญญาโทด้านนี้ จะต้องทำยังไงบ้างค่ะ

ช่วยตอบด้วยค่ะ

เวชปฏิบัติครอบครัวคืออะไรคะ ขอบเขตวิชาเป็นอย่างไรบ้างคะ แล้วเรียนยากหรือเปล่าคะอาจารย์ ช่วยให้ความกระจ่างหน่อยค่ะ จะไปสอบ 9 ม.ค.นี้แล้วยังไม่ทราบขอบเขตวิชาเลย ช่วยหน่อยนะคะอาจารย์

ต้องการเรียน ป.โทเวชปฏิบัติชุมชน ที่ ม.บูรพาแต่ไม่รู้แนวข้อสอบเลยคะ ขอความกรุณา อาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยนะค่ะ

กำลังจะไปอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ 4 เดือนค่ะ ไม่ทราบยากไหม

ใบอนุมัติบัตรเวชปฏิบัติทั่วไป4เดือนจะหมดอายุปี53 ไม่ทราบต้องดำเนินการอย่างไร เคยไปฟื้นฟูแต่นานแล้วไม่รู้จะเก้บหน่วยกิตได้หรือเปล่า แล้วจะมีทำข้อสอบทางอินเตอร์เน็ตเหมือนใบอนุญาตพยาบาลมั้ย?

ขอด้วยคนค่ะข้อสอบต่อป.โท เวช ขอบคุณค่ะอาจารยื

จบ NP ได้พักใหญ่แล้วยังไม่ได้ขอขึ้นทะเบียน

จะส่งผลกระทบอะไรหรือเปล่าครับอาจารย์

อยากพัฒนาศักยภาพตัวเองเพื่อไปพัฒนาชุมชนอยากทราบแนวข้อสอบเวชชุมชนค่ะ

อยากเรียนโทเวชด้วย...ที่ไหนง่ายสุด..อิอิ

เรียนอาจารย์ที่เคารพครับ

ผมอยากต่อโทเวชปฏิบัติครับ

ผมต้องจบไรมาครับ(ตอนนี้ผมจบพยาบาลครับ)

ผมสามารถสมัครเรียนได้เลยไหมครับ

ถ้าเรียนต้องเรียนที่ไหนบ้างครับ

รบกวรอาจารย์ช่วยตอบด้วยครับ

ขอบพระคุณครับ

มีที่ไหนบ้าง ป.โท หลักสูตรเวช

ที่ มอ.ดีมั้ย

อยากเรียนเหมือนกันครับ

แต่ไม่ทราบรายละเอียดเลยครับ

ลบกวนขอให้อาจารย์แนะนำหน่อยครับ

ที่ มข.คงมีนะครับ

เป็นพยาบาลอยู่ห้องฉุกเฉิน ตอนนี้อยากเรียน ป.โท เวชปฏิบัติทั่วไป ภาคสมทย มีที่ไหนเปิดบ้างคะ

จบเวชปฏิบัติ 4 เดือนแล้ว อยากเรียนต่อป.โท ยากไหมคะ อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

อยากทราบที่ต่อโทคะหนูจบเวชรักษาทั่วไปมา 4 เดือนรบกวนตอบด่วนนะคะและหนังสือสอบเข้าต้องเตรียมตัวไงบ้างคะขอบคุณมากๆคะ

อยากเรียนต่อป.โทเวชปฏิบัติ มหาวิทยาลัยที่รับโอนหน่วยกิจจากหลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไป

4 เดือนมีที่ไหนบ้างค่ะ อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

 

เรียนอาจารย์ค่ะ ดิฉันกำลังจะสมัครเรียนปริญญาโท สาขาเวชปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเอกชนกับรัฐบาลเรียนหลักสูตรเหมือนกันมั้ยค่ะ

แล้วเรียนที่ไหนดีกว่ากันค่ะ จบมาแล้วเป็นที่ยอมรับพอๆกันมั้ยค่ะ ...................ขอบคุณค่ะ

ถ้าจะสอบเรียนต่อป.โทเวชปฏิบัติชุมชนต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ อยากเรียนมากๆค่ะ

อาจารย์ค่ะ..หนูรบกวนถามว่ามีหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติครอบครัวเปิดสอนแล้วรึยังค่ะ+เปิดที่ไหนบ้าง..ขอบคุณมากค่ะ

อาจารย์คะ หนูอยากเรียนป.โท เวชปฏิบัติมีที่ไหนเปิดสอนคะ ขอบคุณค่ะ