ภาพห้องประชุมเริ่มต้น

ภาพการตั้งวงเล่า

  • ภาพบรรยากาศห้องประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดการความรู้ทางการศึกษา “เครือข่ายครูเพื่อศิษย์” ในช่วงเริ่มต้น อาจารย์ใหม่ ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการ และ เล่าตัวอย่างของ เรื่องเล่าเร้าพลัง (story telling) ก่อนที่จะแบ่งกลุ่ม ตั้งวงเล่า (ตามคำของ คนไร้กรอบ)

  • แต่กว่าจะปรับให้ เป็นวงเล่า ตามที่ต้องการได้ในภาพล่าง ก็ใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากสภาพห้องประชุมเป็นที่นั่งแบบเคลื่อนที่ไม่ได้

  • อ่านบันทึกของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ ได้ที่นี่ ครับ