แท้จริงแล้วเขียน KM ในโรงเรียนมาตั้งแต่เดือนที่แล้ว  แต่อยากจะนำบทความดังกล่าวมาลงใน goodnews ข่าวดี จึงเรียบเรียงขึ้นมาใหม่  แต่อย่างไรก็นำ link มาให้ได้อ่านนะคะ  ที่นี่ค่ะ

หรือจะอ่านบทความ  เริ่อง  การจัดการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา

เรียนเชิญอ่านได้นะคะ ที่นี่ค่ะ

และอ่านบันทึกนี้ด้วยนะคะ  ที่นี่ค่ะ