ความเห็น 75081

KM ที่รัก ตอนที่ 64" วิทยายุทธ...ไร้สำนัก ทางรอดหรือหลังชนฝาของเกษตรกรไทย

เขียนเมื่อ 

ผมมองว่า การเลื่อนชั้นทางสังคม เป็นการเสริมสร้า้งความมั่นใจให้กับเกษตรกร

เห็นด้วยกับคุณ pong969 ว่าเป็นการกำหนดเป้าหมายชีวิต เป็นการปักธงชีวต

มองตามธรรมชาติ คนต้องการการยอมรับและต้องการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบเท่าเทียมกัน