ความเห็น 75061

KM ที่รัก ตอนที่ 64" วิทยายุทธ...ไร้สำนัก ทางรอดหรือหลังชนฝาของเกษตรกรไทย

pong969
IP: xxx.147.21.242
เขียนเมื่อ 
การเลื่อนชั้น ทางสังคม เป็นเพียงปรากฏการ ที่เรารู้สึกได้จากการเข้าไปพูดคุยในเชิงลึก กับชาวบ้าน ซึ่ง ความหมายของ"การเลื่อนชั้นทางสังคม" มีความหมายหลายมิติ ขึ้นอยู่กับบริบท ของผู้ให้ ความหมาย ว่าเป็นตัวชาวบ้านเอง หรือคนภายนอกเองมองและไห้ความหมายในสิ่งที่มองเห็น และมองผ่านมิติของคนนั้น ซึ่งจะมีความต่างจาก ตัวชาวบ้านที่เขามอง ตัวเขาเอง แม้แต่ชาวบ้านด้วยกัน เองก็มีมุมมองและไห้ความหมายต่างกัน เพราะแต่ละคน ก็มี บริบท และมีเหตุ และปัจจัย ที่ต่างกัน ซึ่งถ้ามองให้ดี สิ่งเหล่านี้ มีอิทธิพล มากต่อการกำหนด เป้าหมายชีวิติ หรือการเลือก "ปักธงชีวิต" ของแต่ละคนด้วยครับ