การคิดวิเคราะห์

krutoom
การคิดวิเคราะห์ เป็นมาตรฐานหนึ่งที่การประเมินภายนอก ( สมศ.) ที่ประเมินนักเรียนว่ามีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์

ได้เข้ามาเพิ่มบันทึกอีกครั้ง มากับการฝึกหัดเขียนสาระสังเขปของการอ่านหนังสือ และการไปค้นคว้าเอกสารมาจัดเรียงประโยคที่เป็นแก่นของเรื่อง ซึ่งครูตูมกำลังเรียนในรายวิชา "การพัฒนาศิลปะการใช้ภาษาไทย" ยังไงก็ให้กำลังใจ ติชม หรือ แนะนำด้วยนะคะ จากท่านทรงคุณวุฒิทางการเขียนและมีประสบการณ์นะค่ะ

ราชบัณฑิตยสถาน (2530,หน้า 492) พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ คำว่า " คิด " หมายความว่า นึกดำริ ตรึกตรอง ส่วนคำว่า วิเคราะห์ หมายความว่า ดู สังเกต ใคร่ครวญอย่างละเอียด รอบคอบในเรื่องราวต่างๆอย่างมีเหตุผล

ความหมายการคิดวิเคราะห์

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546 : 24) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็นความสามารถในการจำแนกแจกแจงและแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548,หน้า 5)ได้ให้ความหมายทักษะการคิดวิเคราะห์ คือ การระบุเรื่องหรือปัญหา การจำแนกแยกแยะ การเปรียบเทียบข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูลอย่างชำนาญ

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549 : 5) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็นการระบุเรื่องหรือปัญหา จำแนกแยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มอย่างเป็นระบบ

องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548 : 52) กล่าวว่า องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย
1. การตีความ ความเข้าใจ และให้เหตุผลแก่สิ่งที่ต้องการวิเคราะห์เพื่อแปลความของสิ่งนั้นขึ้นกับความรู้ประสบการณ์และค่านิยม
2. การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์
3. การช่างสังเกต สงสัย ช่างถาม ขอบเขตของคำถาม ที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงวิเคราะห์จะยึดหลัก 5 W 1 H คือ ใคร (Who) อะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When)ทำไม (Why) อย่างไร (How)
4. การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (คำถาม) ค้นหาคำตอบได้ว่า อะไรเป็นสาเหตุให้เรื่องนั้นเชื่อมกับสิ่งนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างไรมีวิธีการ แก้ไขปัญหาอย่างไร

       การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการที่ใช้ปัญญา ผู้ที่คิดวิเคราะห์เป็น จึงใช้ปัญญานำชีวิตได้ทุกๆ สถานการณ์

       การคิดวิเคราะห์จะต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญคือ

- ความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้อง

- เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อใช้ในการคิดวิเคราะห์

ซึ่งทั้งสองเรื่องมีความสำคัญต่อการคิดวิเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง

     (วนิช สุธารัตน์. 2547 : 125-128)

ได้บันทึกตามความเข้าใจ โปรดชี้แนะด้วยจะขอบพระคุณมากค่ะ

 เขียนเชิงพรรณา และบอกเล่าตามเอกสาร

(จาก http://tishafan-analysisthinking.blogspot.com/2011/03/blog-post.html)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#การคิดวิเคราะห์#ความหมายการคิด

หมายเลขบันทึก: 486754, เขียน: 01 May 2012 @ 18:18 (), แก้ไข: 19 Jun 2015 @ 20:21 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ดอกไม้: 22, ความเห็น: 24, อ่าน: คลิก


ความเห็น (24)

หากทุกการกระทำและคำพูด..ได้มีการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบก่อนแล้ว..ความผิดพลาดย่อมน้อยลงนะคะ..ขอบคุณค่ะ..

เขียนเมื่อ 

บางครั้งเจอเหตุการณ์จริงเข้า ก็ต้องอาศัยความรวดเร็วในการตัดสินใจนะคะ

คงต้องคิดวิเคราะห์อย่างรวดเร็วก่อนตัดสินใจพูดหรือทำอะไรลงไปด้วยค่ะ

                 ระยะนี้ครูดาหลาผ่านไปทางสันทรายบ่อยๆ โดยใช้เส้นทางนี้ผ่านไปอ.แม่ริม

ยังไม่มีโอกาสไปถึงโรงเรียนแม่หอพระเลยค่ะ 

                                             คิดถึงครูตูมอยู่ทุกครั้งที่ขับรถผ่านสันทรายค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

เอากำลังใจไปครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

ปี้ตูมเจ้า กำลังใจ สุขสันต์ แบ่งปัน กันและกัน ขอบคุณเจ้า

เขียนเมื่อ 
Ico48

ดีใจมากที่พี่ใหญ่มาเยี่ยมค่ะ เป็นจริงอย่างยิ่งถ้าคิดก่อนกระทำย่อมไม่มีผิด หรือผิดน้อย ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 
Ico48

       ขอบคุณค่ะที่พี่ครูดาหลาคิดถึงผ่านทางไปดอยสะเก็ด - เชียงรายนะคะ แล้วจะรอรับ  อิอิ มีที่เที่ยวเยอะค่ะ ไปที่โรงเรียนยิ่งยินดีขนาดเพราะไกลนะคะ 

 

เขียนเมื่อ 
Ico48
 
           ขอบคุณเจ้า  ฮับมาเต๋มๆ เจ้ากับกำลังใจที่เธอบ่าฮู้หนาๆๆ... อาจารย์เสือสบายดีน้อเจ้า
เขียนเมื่อ 
Ico48
 
 กึดเติ้งหาขนาดเจ้า น้องปูที่น่ารัก มาอย่างสม่ำเสมอ พี่น่ะเกรงใจเวลาเขียนบันทึกก็ไม่ได้รอว่าใครจะมาเขียนหรอกนะคะ ดีใจมาก ขอบคุณเจ้า
เขียนเมื่อ 

                       *** ... ตนเองก็พยายามหมั่นฝึกฝนในการคิดวิเคราะห์ เพื่อบริหารสมอง  หวังให้เกิดปัญญาค่ะ ... *** 

         
                                               

นำสีธรรมชาติมาฝากน้องๆที่ชอบดอกไม้สีแดงด้วย

ใช้ผสมอาหารได้อย่างดีค่ะเพราะสีเข้มข้นมาก 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากพี่ดาที่นำมาฝากคงจะทดลองกับขนมที่ง่ายๆเนาะ วุ้นสีหวานๆดีไหม

 • บางทีบางเรื่องก็คิดแต่ไม่วิเคราะห์ซักเท่าไหร่ อิอิ
 • คิดถึงน้องตูมนะคะ
เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์

เขียนเมื่อ 

http://krutoom.wordpress.com/  ชวนกันไปอ่านนะคะ ขอบคุณพี่ติ๋ม คุณไข่ที่ให้กำลังใจค่ะ อาจารย์ยังไม่ตรวจเลย เขียนถูกหรือเปล่าเนี่ยๆๆ..

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครู Rinda

คุณยายมาส่งกำลังใจค่ะ ขออนุญาตเรียกชื่อเล่นได้ไหมคะ

 เยื้อสีแดงนั้นนักเรียนขยายความคิดได้เลยจ๊ะว่าจะทำอะไร

 ในเยื้อหุ้มเมล็ดนั้นมีน้ำมัน ที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพเนี่ยมจ๊ะ

 

มหา อ่านอย่างเดียว ขอชมหน่อยนะเขียนได้ดีครับ

เขียนเมื่อ 

ดังนั้น  Wh-Question  ก็เป็นทักษะการคิด  ในการสอนภาษาอังกฤษ นะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

 • เยี่ยมเลยครับ! ใกล้จะดีใจกับมหาบัณฑิตคนใหม่ ได้หรือยังนี่ครับอาจารย์.. 
 • ขอบคุณความรู้ และขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมเยือนด้วยครับ
 • เห็นหนูรินดาขอ "กำลังใจ คำติชม ข้อแนะนำจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทางการเขียนและมีประสบการณ์" อ.วิก็ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การอ่านงานเขียนของนักศึกษาและครูอาจารย์ ดังนี้นะคะ
 • ในบันทึกนี้ หนูรินดาได้เสนอเอกสารในหัวข้อหลัก คือ "การคิดวิเคราะห์" โดยมี 2 หัวข้อรอง ได้แก่ 1) ความหมายของการคิดวิเคราะห์ และ 2) องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
 • ในหัวเรื่องรอง "ความหมายของการคิดวิเคราะห์" หนูเสนอเอกสารโดยยกนิยามของการคิดวิเคราะห์ ตามที่บุคคลผู้มีชื่อเสียงด้านงานเขียนเกี่ยวกับการคิด และหน่วยงานสำคัญได้ให้นิยามไว้ โดยเสนอเรียงตามลำดับปี พ.ศ. ก็นับว่าดีมากแล้ว และจะดียิ่งขึ้น ถ้า (1) อ้างอิงเอกสารปี 2550 เป็นต้นมาเพิ่มเติม เพื่อแสดงการค้นคว้าเอกสารที่ใหม่ ทันสมัย (2) การอ้างอิงต้องใช้รูปแบบเดียวกัน ที่หนูอ้างอิง...เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546 : 24), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548,หน้า 5), สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549 : 5) จะต้องปรับรูปแบบการอ้างอิงรายการที่ 2 ให้เมือนกับรายการที่ 1 และ 3 เป็น (2548 : 5) ไม่ใช่ใช้ตามรูปแบบที่ใช้ในแหล่งอ้างอิงที่เรายกมาค่ะ
 • ในหัวเรื่องรอง "องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์" นั้น ยกมาเพียงแนวคิดเดียว ควรเสนอแนวคิดอย่างน้อยสองแนวคิดขึ้นไป นะคะ
 • หลังจากอ้างอิงแหล่งต่างๆ ในแต่ละหัวเรื่องรองแล้ว ต้องสรุป (สังเคราะห์) เป็นความคิดของผู้เสนอเอกสาร เช่น ในหัวเรื่องแรก สรุปดังนี้....จากนิยามที่บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ไว้ พอจะสรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง .............(สรุปโดยใช้ภาษาของผู้เขียนเอง)
 • ก็ขอเป็นกำลังใจให้หนูรินดาพัฒนางานเขียนเชิงวิชาการ ให้มีคุณภาพสูงขึ้นไปตามลำดับนะคะ ด้วยความปราถนาดีจากครูอาวุโสที่ใกล้เกษียณค่ะ
 • ขอฝากภาพกิจกรรมการทดสอบและการพัฒนาการคิด เล็กๆ น้อยๆ (ไม่ใช่คิดเล็กคิดน้อย) ของอ.วิ มาให้ชมด้วยนะคะ

      

 

เขียนเมื่อ 
 • พี่ครูครับ
 • ไปเรียนแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ
เขียนเมื่อ 

เอากำลังใจมาให้-มาแลกเปลี่ยน ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณทุกท่าน อาจารย์แม่วิไล แพงศรี / พี่ครูอ้อย / พี่ดา / คุณยาย /พี่มหา / พี่ไข่พี่ครูธนิตย์/ น้องอาจารย์ขจิต / น้องอาจารย์แผ่นดิน  ที่ได้เข้ามาเยี่ยมค่ะ  มัวแต่เรียน ส่งงานทาง FB ค่ะ  ลิงค์ส่งงานทาง(บล๊อกบังคับ)ให้อาจารย์ จึงห่างหายไปค่ะ  จะพยายามมาอัฟๆๆๆ.ค่ะ   จบซัมเมอร์แล้วค่ะ ... กำลังจะเรียนอีก 5 วิชา เทอมนี้ค่ะ ขอกำลังใจ  หน่อยๆๆๆ

สวัสดีค่ะน้องครูตูม

 • แวะมาบอกว่าคิดถึงค่ะ
 • รออ่านบันทึกใหม่ของน้องด้วยหละ
 • หวังว่าคงสบายดี  หลานแฝดคงโตเป็นหนุ่มและคงสบายดีนะคะ
 • รวมทั้งหลานที่ไม่แฝดด้วยค่ะ  555555+