เหรียญชัย เหรียญชัย มาวงษ์

ผู้บังคับหมู่ลาดตระเวน
ร.12 พัน.3 รอ. ค่ายสุรสิงหนาท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Usernamereanchai
สมาชิกเลขที่63200
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ตั้งปณิธานว่าจะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผลให้กับชุมชน เพราะในอดีตนั้นเป็นคนหลงทางติดสุรา บุรี่ จนไม่มีสภาพของความเป็นคน  เปลี่ยนแปลงชีวิต  90  องศา เลิกดื่มและดูดอย่างเด็ดขาด ( เพราะดื่มสุด ๆ จนอาเจียรทั้งวัน แล้วจะเบื่อสุราบวกใจที่มุ่งมั่นจะเลิก ) ทุกวันหันหน้าเข้าวัดถือศิล 8 ในวันสำคัญ ตั้งใจทำความดีให้พ่อ ช่วยเหลือชุมชนตามขีดความสามารถที่มี เป็นต้นแบบของพอเพียง