การออกกำลังกายแบบแอโรบิก

http://gotoknow.org/blog/kanda02/482324

 

 

                 การขี่จักรยาน ออกกำลังกาย


     การออกกำลังกายโดยการขี่จักรยานนั้น เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกมีความปลอดภัยสูง จึงเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาของข้อต่อ เช่น บริเวณข้อเข่า และข้อเท้า รวมทั้งคนที่มีน้ำหนักเกินปกติมาก นักสรีระวิทยา และผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลศึกษาต่างก็ยอมรับแล้วว่า การขึ่จักรยานนั้นสามารถที่จะใช้วัดสมรรถภาพทางกายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการวัดสมรรถภาพของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ และการทำงานของหัวใจ เช่น ให้ขึ่จักยานเพื่อวัดความสามารถของหัวใจที่ทำงานเพียงร้อยละ 80 หรือการทำให้หัวใจเต้น 170 ครั้ง/นาที เรียกแบบทดสอบนี้ว่า P.W.C.170 ( Physical Working Capacity) ซึ่งจะเริ่มจากความหนักของ 0 กิโลปอนด์/นาที แล้วเพิ่มความหนักของงานขึ้นทุกๆ 1 นาที พร้อมกับจับชีพจร

   


     การขึ่จักยานอยู่กับที่ ดีกว่าการขึ่จักรยานชนิดที่วิ่งไปตามถนน นอกจากจะต้องเสี่ยงกับการล้มแล้ว ยังเสี่ยงกับยวดยานพาหนะอื่นๆ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการออกกำลังกาย ดังนั้น การขึ่จักรยานอยู่กับที่จึงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง

 

   จักรยานที่ขี่อยู่กับที่สามารถปรับความหนักของงานให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะกับความต้องการของผู้ขึ่ พร้อมกับมีหน้าปัดบอกอัตราความเร็วในขณะขี่ ทั้งยังสามารถจับชีพจรในขณะขี่ได้สะดวกอีกด้วย

 

    แต่สิ่งที่ต้องระวังคือ ความสูงของที่นั่งขี่ (อาน) ซึ่งจะต้องปรับให้พอเหมาะกับผู้ที่ขึ่ โดยในขณะที่เท้าถีบลงต่ำสุดข้อเข่าจะต้องงอเล็กน้อย ถ้าปรับที่นั่งไม่ได้ระดับอาจจะทำให้เจ็บข้อเข่าได้

 

 

ขอบคุณ การออกกำลังกายแบบแอโรบิคประเภทขึ่จักรยานจากหนังสือ

การออกกำลังกาย เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์ วุฒิพงษ์ ปรมัตถากร

และขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต

 

         ด้วยความปรารถนาดี กานดา แสนมณี