อบรมผู้จัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน รุ่นที่ ๑

กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นนั้นนอกจากจะให้ความรู้แล้ว ยังเป็นตัวอย่างให้ผู้เข้าอบรมได้ไอเดียเพื่อนำไปใช้ต่อ

การอบรมผู้จัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน ภายใต้การสนับสนุนของ สปสช. รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ เสร็จสิ้นลงแล้วในวันนี้

ผู้เข้ารับการอบรมที่มาครบและเกือบครบทุกวันรวม ๔๔ คนจากรายชื่อทั้งหมดที่ส่งมา ๕๐ คน มาจาก รพ. ๒๗ แห่งใน ๔ จังหวัดคือจังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ ชลบุรี และตราด เป็นแพทย์ ๑ คน ที่เหลือเป็นพยาบาล คุณหมอสุรเดช วลีอิทธิกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษของ สปสช. มาเป็นผู้เปิดและปิดงานด้วยตนเอง

ในวันเปิดการอบรมเราเริ่มด้วย BAR โดยให้ผู้เข้าอบรมจังหวัดละ ๑ คนได้พูดถึงความคาดหวังของตนเองและสิ่งที่ตนเองจะทำเพื่อให้บรรลุความคาดหวังดังกล่าว คนอื่นๆ ให้เขียนลงในกระดาษที่เราออกแบบให้ด้านหนึ่งเป็น BAR อีกด้านหนึ่งเป็น AAR ที่ใช้ในวันสุดท้าย คุณสุภาพรรณ ตันติภาสวศินจะเป็นผู้รวบรวมและสรุปข้อมูลทั้งหมด เพื่อเราจะได้นำมาพิจารณาปรับปรุงโครงการครั้งต่อ ๆ ไป

กิจกรรมการอบรมมีทั้งการบรรยายความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับเบาหวานและโรคแทรกซ้อน อาหาร การออกกำลังกาย และการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวาน ความรู้เกี่ยวกับการจัดค่ายเบาหวานจากประสบการณ์ของ รพ.เทพธารินทร์ หัวข้อบรรยายทั้งหลายจะมี pre-test และ post-test ด้วย ภาพที่เห็นคือส่วนหนึ่งของทีมวิทยากร

 

จากซ้ายอาจารย์ศัลยา คงสมบูรณ์เวช ผศ.สมนึก กุลสถิตพร

 

จากซ้าย รศ.นพ.วิชัย เอกพลากร คุณธัญญา หิมะทองคำ

ผู้เข้าอบรมต้องมีการบันทึกการรับประทานอาหารของตนเองและเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลในเวลาก่อนและหลังอาหาร มีกิจกรรมกลุ่มย่อยทั้งในเรื่องของอาหารและการออกกำลังกาย กิจกรรม walk rally กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นนั้นนอกจากจะให้ความรู้แล้ว ยังเป็นตัวอย่างให้ผู้เข้าอบรมได้ไอเดียเพื่อนำไปใช้ต่อ

ช่วยกันวิเคราะห์สัดส่วนอาหาร

เกมส์ปาเป้าใน walk rally

วันสุดท้ายแต่ละจังหวัดนำเสนอโครงการการจัดค่ายเบาหวานของตนเอง โดยมีทีมวิทยากรและคุณหมอสุรเดชช่วยให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดิฉันมองเห็นแนวทางที่ รพ.ต่าง ๆ ในจังหวัดเดียวกันจะทำงานร่วมกันได้

บรรยากาศการนำเสนอแผนการจัดค่าย

 

คนกลาง นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล

หลังปิดการอบรมทีมฝ่าย รพ.เทพธารินทร์ได้หารือกับคุณหมอสุรเดชและคุณชาลีมาศ ตันสุเทพวีรวงศ์ ถึงการปรับปรุงการจัดอบรมในรุ่นต่อ ๆ ไป ทั้งในด้านการ recruit ผู้เข้ารับการอบรมและลักษณะของกิจกรรม รุ่นที่ ๒ ตามแผนเราจะจัดระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ กันยายน ๒๕๔๙

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

คำสำคัญ (Tags)#ค่ายเบาหวาน#อบรม

หมายเลขบันทึก: 46193, เขียน: 24 Aug 2006 @ 19:43 (), แก้ไข: 13 May 2012 @ 15:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

         เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะ จะได้มุมมองที่หลากหลายเอาไว้ไปใช้กับผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่  เข้ามาหาข้อมูลเตรียมการไว้ค่ะ 

นิพัธ
IP: xxx.157.152.1
เขียนเมื่อ 
น่าสนใจครับพี่วัลลา หวังว่าทีมเบาหวานพุทธชินราช คงได้โอกาสเข้าอบรมเช่นนี้บ้าง จะได้นำความรู้ แนวทางดำเนินการใช้จัดค่ายเบาหวานที่พิษณุโลกครับ วางแผนกันไว้ว่าจะจัดในอีกสองเดือนข้างหน้า ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับ