มาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับ ....สำหรับผมแล้วข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญจริงๆ ครับ ...เพราะเรากำลังพูดถึงรากฐานที่สำคัญของสิ่งที่เรียกว่า ความสำเร็จ ถึงแม้ว่านิยามคำว่า ความสำเร็จ ของแต่ละท่านนั้นจะแตกต่างกันไป บางท่านอาจจะใช้ ชื่อเสียงเกียรติยศ  หรือใช้ เงิน เป็น “KPI” (ตัวชี้วัด) หรือบางท่านอาจจะใช้ ความสุข เป็นตัวตั้ง  ....ไม่ว่านิยามของคำว่า ความสำเร็จ จะเป็นอะไร ....หากร่างกายและจิตใจไม่พร้อมแล้วล่ะก็ ....สิ่งที่มุ่งหวังไว้นั้นคงจะเป็นไปได้ยากจริงๆ ....ผมพูดว่า ยาก นะครับ ไม่ได้บอกว่า เป็นไปไม่ได้ หรือ “IMPOSSIBLE” มีคนเคยบอกผมว่าคำว่า IMPOSSIBLE นั้นมาจากคำว่า “I ’m Possible” ครับ

            หากร่างกายและจิตใจพร้อม เรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่าย ทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ทั้งสิ้น การดูแลร่างกายและจิตใจนั้น มีวิธีการที่แตกต่างและตรงข้ามกันอย่างเห็นได้ชัด กายต้องการการเคลื่อนไหว หากขาดการเคลื่อนไหว ไม่ได้ออกกำลังกาย กล้ามเนื้ออวัยวะต่างๆ ไม่ได้ทำหน้าที่ของมัน ร่างกายก็จะขาดพลัง กล้ามเนื้อไม่ได้รับการพัฒนา จะเห็นได้ว่าการพัฒนาทางร่างกายต้องอาศัยการเคลื่อนไหวเป็นสำคัญ ในขณะที่การพัฒนาจิตใจนั้นกลับต้องทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม

            ใจที่นิ่งเป็นสิ่งที่มีพลัง ในขณะที่เราอาบน้ำชำระล้างร่างกายทุกเช้าค่ำเป็นประจำทุกวัน ...ในแต่ละวันนั้นเราได้ชำระล้างจิตใจของเราบ้างหรือไม่ ....ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ ภาวนา ทำสมาธิ ฝึกสติ รำมวยจีน หรือฝึกโยคะก็ตาม ....สำหรับตัวผมเอง รู้สึกว่าได้ปล่อยปละละเลยเรื่องการดูแลกาย ดูแลใจมาเป็นเวลาช้านาน ...จะปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างที่เคยผ่านมาไม่ได้อีกแล้ว !!

            แต่ก่อนผมเคยคิดว่า ถ้าผมทำได้ตามที่เขียนมาทั้ง 6 ข้อนี้ ในที่สุดแล้ว "ถนนสายนี้" ก็คงจะพาผมไปสู่ที่หมาย ที่มีป้ายติดไว้ว่า ความสำเร็จอยู่ที่ตรงนี้ ...ผมเข้าใจไปผิดถนัดครับ เพราะความสำเร็จไม่ได้รออยู่ที่ตรงสุดถนนนั้น หากแต่ว่าความสำเร็จนั้นอยู่ ที่นี่ อยู่ ตรงนี้ ครับ ...อย่างที่เราได้ยินกันว่า “Here & Now” นั่นแหละครับ ลองผวนคำดูซิครับ เฮียร์ นาว ก็คือ ฮาวร์ เนียร์ HOW NEAR!! ความสำเร็จที่ว่านี้ ถ้าเรามีการดูแลรักษากายและใจให้ดี ระลึกรู้ เห็นการเคลื่อนไหว (ทั้งกายและใจ) เราก็จะได้พบกับ ความสำเร็จ ที่อยู่ใกล้แค่นี้เองครับ !!!