เพื่อนที่ดีมีหนึ่งถึงจะน้อย

    ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา  

เหมือนเกลือดีมีนิดหน่อยด้อย ราคา

ยังมีค่ากว่าน้ำเค็มเต็ม ทะเล

                          เราและนาย