ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผู้ชายส่วนมาก คือ อาการนกเขาคอตก ตำรายาโบราณยังมี ท่านให้เอาดอกบัวแห้ง ดอกบัวเขียวรวมทั้งเกสร ป่นให้เป็นผง ผสมกับน้ำผึ้งและเนยเหลว เคล้าให้เข้ากันดี แล้วปั้นเป็นลูกกลอน รับประทานวันละหนึ่งเม็ดทุกวัน ท่านจะแข็งขันในด้านหยั่งว่าภายในหนึ่งเดือน ยานี้ใช้ได้เฉพาะคนซื่อสัตย์ในครอบครัวเท่านั้น

โดย จุก เบี้ยวสกุล จาก สมุนไพรให้คุณค่า