เสียดายคนตายไม่ได้อ่านเป็นหนังสือที่มียอดขายเป็นอันดับ 1

น่าปลื้มปัจจุบันนี้มีผู้สนใจฟังเสียงธรรมของพระพุทธเจ้าผ่านการถ่ายทอดด้วยถ้อยคำแบบง่ายๆของคุณดังตฤณ เช่น ใช้คำว่า รู้ตามจริง

           คุณดังตฤณพยายามสื่อให้ผู้อ่าน(ฟัง)ได้เข้าถึงธรรมะซึ่งผู้คนจำนวนไม่มากนักที่ รู้ตามจริง ได้

 สนใจลองคลิ๊กไปที่ http://www.dungtrin.com/