Project.ผึ้ง

Lemonhoney
....รายละเอียดและขั้นตอน....
โปรเจ็ค
......รายละเอียด...

Project

  เรื่อง   ...กระเป๋าผึ้งน้อย  

ที่มาและความสำคัญ            

       เนื่องจากปัจจุบันนี้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับผึ้งมีน้อยลง ซึ่งคณะผู้จัดทำเล็งเห็นว่าผึ้งนั้นมีประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นภูมิปัญญาและอุตสาหกรรมที่หลากหลายในปัจจุบัน แต่ยังขาดสิ่งกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของผึ้งและทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อที่จะพัฒนาไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าจึงได้จัดทำกระเป๋าสัญลักษณ์ผึ้งน้อยขึ้นเพื่อที่จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ที่ยังมีความสนใจเกี่ยวกับผึ้งอยู่แต่ยังขาดแรงกระตุ้นให้หันกับมาสนใจและเห็นความสำคัญของผึ้งและนำผลผลิตที่ได้จากผึ้งที่ได้จากผึ้งนี้ไปพัฒนาแนวคิดและสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ใหม่ๆ ต่อไป    

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อกระตุ้นให้บุคคลทั่วๆไปที่ยังมีความสนใจเกี่ยวกับผึ้งหันมาให้ความสนใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับผึ้งมากขึ้น
 2. เพื่อเกิดแนวคิดเพื่อที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อไป
 3. เพื่อก่อให้เกิดรายได้ต่อผู้ที่ยังขาดรายได้และยังไม่มีอาชีพ
 4. ส่งเสริมอาชีพให้เกิดแนวคิดและพัฒนาเป็นภูมิปัญญาต่อไป

อุปกรณ์

 1. ผ้าดิบ 5 เมตร (สีขาว/สีดำ)
 2. เชือกเกลียว สีขาวยาว 8 เมตร
 3. สีเทียนสำหรับเพ้นท์ผ้า
 4. เข็ม ด้ายเย็บผ้า
 5. รูปแบบผึ้ง
 6. เตารีด
 7. กระดาษรองรีด
  วิธีการดำเนินการ 
 1. ซื้อผ้าดิบ จำนวน 5 เมตร นำไปตัดเย็บเป็นกระเป๋า จำนวน 40 ลูก กว้าง 6 ยาว 8 นิ้ว
 2. นำเชือกเกลียวสีขาวมาร้อยเป็นหูกระเป๋า
 3. ออกแบบรูปผึ้งและตัวอักษร
 4. ตัดแบบผึ้งออกเป็นชิ้นๆ
 5. ลงลายผึ้งและตัวอักษร โดยใช้สีเทียนเพ้นท์ผ้า ระบายลงบนกระเป๋าตามรอยแม่พิมพ์ที่ตัดไว้
 6. นำกระเป๋าที่เพ้นท์เสร็จแล้วไปรีดโดยใช้กระดาษรองเตารีดก่อนรีด

    งบประมาณ 

ซื้อผ้าดิบ            232    บาท

สีเทียนเพ้นท์ผ้า    170    บาท

ค่าPrint ลาย       33      บาท

ค่าตัดเย็บ            100    บาท

รวม                   535    บาท 

ขายได้               650    บาท

กำไร                 115     บาท 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. มีผู้สนใจเกี่ยวกับผึ้งมากขึ้น
 2. สามารถก่อให้เกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ๆ ได้
 3. ก่อให้เกิดรายได้เสริม

   กำหนดตัวชี้วัด 

Input: กระเป๋าผ้าดิบ สีเทียนเพ้นท์ผ้า

Out put: กระเป๋าผึ้งน้อยที่เพ้นท์รายการ์ตูนรูปผึ้งและตัวอักษร

Out come: มีบุคคลทั่วไป นิสิต นักเรียนและอาจารย์สนใจซื้อกระเป๋า  

AAR 

ความคาดหวัง

-         คาดหวังว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ที่มาเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

-         สามารถขายกระเป๋าหมดในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 3 วัน

สิ่งที่เกินคาด

-         มีคณบดีสนใจซื้อกระเป๋าผึ้งน้อยของเรา

-         ขายกระเป๋าหมดโดยใช้เวลาเพียงวันเดียว 

สิ่งที่น้อยกว่าคาด

-         กระเป๋าไม่พอจำหน่าย

-         ขายกระเป๋าหมดก่อนเวลาที่กำหนดไว้ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เริ่มต้นที่รู้จักผึ้งของ..Mon

คำสำคัญ (Tags)#บันทึกโปรเจ็ค

หมายเลขบันทึก: 46115, เขียน: 24 Aug 2006 @ 11:04 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)