ต้องอยู่กันไปอีกนาน ในบ้านหลังนี้


เติบโตมาจนป่านนี้ ก็เพราะมีที่ให้อาศัย

 


บ้านเรามีท้องฟ้า

มีสายน้ำ

 

มีภูเขา

มีต้นไม้แล้วเราจะอยู่อย่างไร

ถ้าไม่มีอะไรเหลือเลย


 

เพลง บ้านของเรา

ศิลปิน เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย