สวัสดีครับลูกศิษย์ปริญญาโท นวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกท่าน และชาว Blog..

              ผมรู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างที่ที่ได้มีโอกาสไปบรรยายเรื่อง HR and Innovation ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดขึ้นแห่งแรกในประเทศไทย บรรยากาศในห้องเรียนเมื่อวานนี้ดีมาก ถึงแม้ว่าคนจะมากไปหน่อย และการจัดที่นั้งก็ยังเป็นแบบ Class Room แบบเดิม แต่ทุกคนก็แสดงความสนใจ ตั้งใจฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างน่าสนใจ และก็เหมือนเช่นเคยที่ผมพยายามใช้ Blog เป็นเครื่องมือช่วยสร้างสังคมการเรียนรู้ ดังนั้น Blog นี้ก็จะเป็นช่องทางการส่งข้อมูล แลกเปลี่ยนกันสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องนวัตกรรม และขยายวงกว้างไปสู่ประโยชน์ต่อสังคมไทยของเราต่อไป

                                                         จีระ  หงส์ลดารมภ์