ผมกำลังจะนำวิชาการทางกิจกรรมบำบัดทางจิตสังคมไปพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพในเมืองไทย ตามความต้องการของรัฐบาลที่ได้มอบทุนศึกษาต่อเมื่อสี่ปีที่ผ่านมา แม้ว่าผมได้ผ่านหลักสูตรเฉพาะทางในการเป็นหมอนักกิจกรรมบำบัดทางจิตสังคม (Psychosocial Occupational Therapist) แต่ปัจจุบันผมกำลังเขียนวิทยานิพนธ์ในเชิงลึกของการศึกษาเรื่องการใช้กิจกรรมยามว่างในผู้ป่วยที่มีความล้าจากโรคเรื้อรัง (Leisure Participation in Fatigue Secondary to Chronic Illness) ผมยอมรับว่า “กลัว ไม่มั่นใจเลย ที่จะต้องเดินทางกลับไปเปลี่ยนทัศนคติของผู้ร่วมงานในสาขาอื่นๆทางการแพทย์ เพื่อปรับปรุงระบบการรักษาทางสุขภาพจิตสังคมในคนไทย” มีอีกหลากหลายความรู้ที่ผมจะต้องค่อยๆศึกษาทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง รวมทั้งต้องพัฒนาความเชื่อมั่นและทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นๆ ทันทีที่กลับถึงเมืองไทย ผมกำลังคิดอีกว่าไม่ใช้ผมคนเดียวที่รู้สึกเช่นนี้ นักเรียนทุนรัฐบาลหลายคนที่จากเมืองไทยมาใช้ชีวิตอย่างน้อยสี่ปี เพื่อสำเร็จการศึกษา แต่พอเดินทางกลับไปในหน่วยงานต่างๆในเมืองไทย เค้าเหล่านั้นยังต้องใช้เวลาเรียนรู้ในการทำงานร่วมกับผู้คนที่หลากหลายความคิดและประสบการณ์ บางครั้งความคิดใหม่ๆก็ถูกกดดันและไม่ได้เกิดโอกาสนำความรู้ที่ได้จากต่างประเทศมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์

 

ยิ่งเขียนยิ่งเป็นการบ่นให้ท่านผู้อ่านฟังเรื่อยๆ จริงๆผมอยากจะเสนองานของผู้วิจัยกลุ่มหนึ่งที่ศึกษากิจกรรมบำบัดทางจิตสังคมและกำลังเสนอความคิดที่เรียบง่ายแต่มีพลังสร้างสรรค์มากๆครับ ผมขออนุญาตคัดลอกงานดังกล่าวมาให้ผู้อ่านได้ลองคิดตามแบบภาษาอังกฤษ และถ้าต้องการสอบถามวิธีการ “วาดรูปต้นไม้” เพื่อติดตามพัฒนาการความคิดของเด็กที่กำลังมีความบกพร่องทางจิตสังคม ขอเชิญติดต่อ [email protected]

 

The intervention, the Tree Theme Method (TTM), including paintings of tree and the use of these for occupational story-telling and story making, began a process to help an individual to cope with daily life. The TTM comprises of five sessions. Symbolic trees, with specific themes, are painted, one on each occasion: Firstly a tree symbolising the present life situation, then one for childhood, one for adolescence, one for adulthood and, finally a tree representing the future. As a result of the case study, some important life themes were identified. The intervention may, by future research be evaluated for psychosocial occupational therapy.

  จากตัวอย่างดังกล่าวเพื่อให้ท่านผู้อ่านมองภาพ หมอนักกิจกรรมบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสุขภาพจิต ได้ชัดเจน ผมจึงขอสรุปกลุ่มบุคคลทุกเพศทุกวัยที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้แก่ 1.   บุคคลที่ประกอบอาชีพจนไม่สามารถมีเวลาพักผ่อนและเวลาการทำกิจกรรมยามว่าง 2.   บุคคลที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 3.   บุคคลที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังทางระบบประสาท 4.   บุคคลที่มีความบกพร่องทางจิตสังคม เช่น โรคเครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า กลัว อารมณ์เศร้าอย่างรุนแรง บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมทางสังคมเปลี่ยนแปลง โรคจิตประสาทระยะแรก โรคใช้สารเสพติดมากผิดปกติ เป็นต้น  5.   บุคคลที่มีเวลาว่างมากจนเกินไปและมีความรู้สึกท้อแท้ต่อการประกอบอาชีพเสริม 6.   บุคคลที่อยู่ในสภาวะการเจ็บป่วยขั้นสุดท้ายของชีวิต 7.   ญาติหรือผู้แทนของชุมชนที่ต้องการรับคำปรึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตของบุคคลที่รู้จักหรืออยู่ในชุมชนและมีอาการต่างๆ ข้างต้น