การตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

ระยะเวลาให้ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

ตามที่กรมบัญชีกลางและสำนักงานหลักประกันสุขภาพ ได้จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ซึ่งเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ตุลาคม 2549 และผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่มีชื่อในฐานข้อมูลตามเอกสารอ้างอิงแสดงความสัมพันธ์ไม่ต้องทดรองจ่าค่ารักษาพยาบาลก่อน และกรมบัญชีกลางเปิดให้ปรับปรุงฐานข้อมูลฯระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2549 ถึง 30 กันยายน 2549

ผู้มีสิทธิ สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ได้ที่ web site ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th โดยเลือกคลิกที่ สวัสดิการรักษาพยาบาล แล้วเลือกหัวหข้อ ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชกา/ลูกจ้าง

แล้วลงทะเบียนขอรหัสผ่านเพื่อให้ไดรหัสผ่าน 5 หลัก แล้วนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลต่อไป หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ ให้แจ้งนายทะเบียนคณะ/หน่วยงาน (กรณีมหาวิทยาลัยขอนแก่น) พร้อมเอกสารประกอบการดำเนินการแก้ไข และกรณีมีข้อมูลใหม่เช่น เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล การสมรส-หย่า การกิด ถึงแก่กรรม ฯลฯ ให้นำสำเนาเอกสารนั้น ๆ แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ผ่านคณะ/หน่วยงาน ภายใน 3 วันทำการ หลังการเปลี่ยนแปลง

ตอนนี้ มี้ข้อคำถามกรณีเด็กที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน เวลาไปโรงพยาบาลจะตรวจสอบกับหลักฐานใด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเจ้าหน้าที่ *COP (ย่อย) หัวใส...*

คำสำคัญ (Tags)#เข้าตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ#สวัสดิการรักษาพยาบาล

หมายเลขบันทึก: 45552, เขียน: 21 Aug 2006 @ 09:31 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 19:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ได้รับความรู้ดีมากครับ