" มนุษย์ศาสตร์ ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ " มนุษย์ " และสังคมที่ใฝ่รู้ จึงไม่จำเป้นว่า " คุณเป็นคนนอกหรือคนในหน่วยงานใด ๆ

...ตำรามีไว้ให้ศึกษาและเรียนรู้ แต่เราจะใช้กับคำว่า "ติดอาวุธทางปัญญา และค้นหาแนวร่วมเพื่อพัฒนาองค์และท้องถิ่น " ปรับใช้ " หรือเรียกว่า กระบวนทัศน์ ทุก ๆ ศาสตร์จึงมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้น มนุษย์ศาสตร์จึงเป็นตัวนำ " ทุก ๆ ศาสตร์  ศาสตร์ แต่ละศาสตร์ ก็มีความสำคัญและสอดคล้องกัน หัวใจของ gotokrow ดั่งที่ สกว. และ สคส. ร่วมพัฒนาขึ้น โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จึงไม่จำเป็นว่า เป็นของหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง gotokrow แห่งนี้เป็น " ขุมพลัง คลังแห่งความรู้ทุก ๆ ศาสตร์ เพื่อค้นหาและศึกษาวิทยาการความรู้ใหม่ ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้......