สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ กองกิจการนิสิต

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ขอเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่

นิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ทุกๆ ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม

"ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ" ฟรี

โดยท่านสามารถแจ้งความจำนงค์ และขอรายละเอียดได้ที่

คุณอุ๋ย คุณนก เค๊าเตอร์ รพ.ทันตกรรม

คุณสายสุนีย์ ฝ่ายโสตตึกสำนักงานคณะทันตแพทยศาสตร์

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้