หลาย ๆ ครั้งที่ผมได้รับความเห็นจากบันทึกตัวเอง โดยที่ท่านผู้ให้ความเห็นมีทั้งได้ Login เข้าระบบก่อน และที่ไม่ Login เข้าสู่ระบบ สำหรับความเห็นผมนะครับ ในกรณีที่เป็นสมาชิก GotoKnow แล้ว ถ้าได้ Login เข้าระบบทุกครั้งก่อนให้ความเห็นท้ายบันทึก จะเป็นการดีที่สุดด้วยเหตุผลหลาย ๆ ประการ ซึ่งผมอาจจะนำมากล่าวไว้ไม่หมด แต่เท่าที่พอจะสรุปได้คือ

  • จะเกิดการตามรอยด้วย link ที่ระบบทำไว้ให้ไปยัง Blog ของเจ้าของความเห็นได้ง่าย ซึ่งจะเกิดเป็น Network ของการ ลปรร.กัน และเกิดความต่อเนื่องในการเชื่อมประสานกันในอนาคต
  • จะเกิดเป็น Key Person Mapping
  • จะเกิดเป็น Knowledge Mapping ที่ง่ายต่อการนำมารวบรวม ต่อยอด วิเคราะห์ และสังเคราะห์กันในภายหลัง
  • ...