เมื่อวันที่ 11 สิงหาที่ผ่านมา ที่ทำงานได้จัดโครงการอบรมบุคลิกภาพขึ้น