สืบเนื่องจากมีการกล่าวหาว่าโลกไซเบอร์ (Cyber) ไม่เว้นแม้แต่ใน GotoKnow ว่าเป็นโลกมายา ด้วยถ้อยคำที่ว่า “โลกมายา: เรี่องบางเรื่องไม่ควรเปิดเผยเลย และอาจไม่เป็นผลดี” จริง ๆ แล้ว ผมไม่ได้ติดใจว่าใครตั้งคำถามนี้ หรือคิดหวังสิ่งใดในการตั้งคำถาม เขาอาจจะหวังดีต่อกันก็เป็นได้ แต่ที่อยู่ในความสนใจของผมคือ หรือว่าโลกนี้ไม่ใช่มายา มากกว่า

     โลกนี้ในมุมมองของผมก็คือโรงละคร โรงใหญ่ เพียงแต่ใครจะใช้ชีวิตจริงแสดงทั้งชีวิต หรือใครจะใช้ชีวิตจริงแสดงเพียงบางส่วน ทุกคนล้วนเป็นนักแสดงมืออาชีพกันทั้งสิ้น ผมไม่รู้จะพูดอย่างไรดีกับความรู้สึกนี้ แต่เชื่อด้วยฐานคิดด้านบวกนี่แหละครับ เชื่อด้วยว่าเป็น “สิทธิ” ที่จะเปิดเผยแค่ไหน อย่างไรก็ได้ เพราะยังไงเขาก็ย่อมได้รับผลจากการเปิดเผยเท่าที่ได้เปิดออกมา แต่ที่ไม่ประทับใจก็ตรงที่ความพยายามในการชี้จูงคนอื่นให้เห็นไปกับตน ในสิ่งที่ควรเป็นอิสระแห่งตนเสียมากกว่า

     ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดเองได้ แต่ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับผลพวงจากการตัดสินใจไปตามความคิดแห่งตนด้วยเช่นกัน ฉะนั้นไยจึงได้พยายามที่จะให้เชื่อตามตนด้วยในทุกเรื่อง โลกมายาส่วนนี้ขอไม่ต้องมีผู้กำกับไม่ได้หรือ ขอเพียงเป็นเพื่อนร่วมแสดงที่อิสระต่อกันก็น่าจะพอ...นิ