การจบ ป. เอก  ไม่ใช่สิ่งที่ไกลสุดเอื้อม  แต่มันก็ไม่ง่ายนักที่เราจะคว้าเอาเหมือนสิ่งของที่วางอยู่บนห้าง 

          ผมปรารถนาให้ทุกคนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับนี้  พบกับความสำเร็จตามที่ตนเองปรารถนา  พ่อแม่มวลญาติจะได้ชื่นชมในความสำเร็จของเราด้วย   

         การเรียนระดับ  ป. ตรีเป็นการเรียนระดับสุตมยปัญญา  การเรียนระดับ ป. โท เป็นการเรียนระดับจินตมยปัญญา  การเรียนระดับ ป. เอก เป็นการเรียนระดับภาวนามยปัญญา  เป็นการรู้ลึกรู้แจ้งแทงทะลุ คือรู้จนหายสงสัยในสิ่งที่ตนเองสนใจใฝ่รู้

        จากประสบการณ์ที่ผมมีอยู่   ช่วงทำดุษฎีนิพนธ์ ที่เมืองพาราณสี  ประเทศอินเดีย เมื่อ  2536 2537 ผมใช้ความพยายามมากที่สุดเท่าที่เรียนหนังสือมา  ท่ามกลางความไม่พร้อมในหลายด้านเช่น  ทุนทรัพย์   ภาษา  เป็นต้น 

        โดยมีความพร้อมเพียงใจดวงน้อยนี้เท่านั้นเอง  ได้วางแผนการทำงานดังนี้

         1 .  จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้ตรงและมากพอ

         2 .   เขียนเป็นภาษาไทย  วันละประมาณ  10  หน้าของกระดาษ  A 4

       3 . แปลสิ่งที่เขียนนั้นเป็นภาษาอังกฤษ  โดยใช้  Tense  ง่าย ๆ

         4 .  แสวงหาผู้ช่วย  ผมได้เพื่อนเขาชื่อ  Mr. B.G.  Kumar   เป็นกัลยาณมิตร  ชาวเมืองมัสราช  อยู่ทางตอนใต้  ใกล้กับประเทศศรีลังกา  เขากำลังเรียน ป. เอก สาขาวรรณคดีอังกฤษ  อยู่ที่มหาวิทยาลัยเดียวกันครับ   เรามาวิเคราะห์วิจารณ์ทุกสัปดาห์  และทุก  15  วัน  เราไปพบที่ปรึกษาฯ มีการวิเคราะห์วิจารณ์โต้เถียงขัดแย้งกันด้วยเหตุผลตลอดเวลา 

          5 .  ทุกบทที่ทำต้องให้แล้วเสร็จภายในกำหนดไม่เกิน  2  เดือน  เป็นอย่างช้า  ตลอดเวลาที่ลงมือทำนั้นคิดเสมอว่า  งานที่ล่าช้าจะไม่ใช่หน้าที่ของเรา  คือพอเราทำเสร็จก็รีบส่งให้ที่ปรึกษา ฯ  ตรวจแก้ไขให้ทันที  ถ้ามีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม  ผมขอความกรุณาให้ที่ปรึกษาช่วยเพิ่มเติมให้เลย  สิ่งเหล่านี้ต้องตกลงล่วงหน้าครับ

          6 .  ในขณะบทที่  1  กำลังแก้ไขจากที่ปรึกษา ฯ ผมก็ส่งบทที่  2  ให้ท่านไว้ก่อนทำอย่างนี้กับบทต่อ ๆ ไปด้วย  เมื่อบทที่  1  ได้รับการแก้ไขส่งถึงมือผมแล้ว  ผมก็เอาไปที่ร้านรับพิมพ์งานเลยครับ  พร้อมให้พิมพ์สิ่งที่ทำได้ก่อนเช่น  ปกนอก  ปกใน  เป็นต้น

           7 .  เมื่อเสร็จเป็นเล่มแล้วก็แจ้งที่ปรึกษา  เพื่อดำเนินการสอบจบการศึกษา  ทางคณะจัดเสวนาทางวิชาการมีคณะบุคคลเข้าร่วมฟัง  เริ่ม  10 . 00 น. - 12 . 00 น. โดยเราเป็นผู้นำเสนอและต่อด้วยข้อซักถามครับการเลี้ยงอาหารว่างใช้ทุนของเราครับ  ถ้ามีการแก้ไขก็ทำในบ่ายวันนั้นครับ  โดยมีคณะกรรมการลงนามไว้ให้แล้วในวันจัดเสวนานั้น

            8 . ต่อจากนั้นเราก็ไปขอใบรับรองการจบ ป. เอก  และเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย  ฮา ๆ เอิก ๆ เวลาคิดมันง่ายแต่มันยากเมื่อลงมือทำครับ

             แล้วคุณละมีเทคนิกอย่างไรเพื่อเรียนให้จบ ป . เอก  ครับ

                                     ด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ            

                                                 จาก...umi