เมื่อเราจะพล้อตกราฟ จุดตัดของแกน X และ แกน Y เราก็จะเรียกว่าจุดกำเนิด หรือเราพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะรู้ให้ได้ว่าโลกใบนี้ถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไร รวมไปถึงความพยายามที่จะรู้ให้ได้ว่ากาแลกซี่นี้ถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไร ผมเคยถามตัวเองว่าแล้วเราอยากรู้ไปทำไม? แต่ก็เป็นคำถามที่แสดงถึงความอยากรู้อยู่ดี นี่แสดงว่าความอยากรู้นี่น่าจะเป็นปัญหาพื้นฐานของชีวิตปัญหาหนึ่ง คือหากอยากรู้แล้วไม่ได้รู้ ก็จะเป็นปัญหากับชีวิต (ฮา) เพราะเกิดอาการเสียสมดุลของการรู้

     ผมสังเกตว่าความพยายามที่จะรู้จุดกำเนิด ก็เพื่อที่จะได้ทราบจุดดับเสียมากกว่า ท่านลองนึกดูดี ๆ ว่าจริงไหม แสดงว่าเราต้องอยากรู้เพื่อเตรียมพบกับจุดดับ เช่น เมื่อรู้ว่าโลกใบนี้กำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรด้วยทฏษฎี ก็ทำนายว่าโลกจะมีอายุเท่าไร ที่ผมพยายามจะนำเสนอคือ เพราะเรากลัว เราจึงแสวงหาความรู้ อย่างนี้ไม่น่าจะเป็นความสุข หากเปลี่ยนใหม่เป็น อยากรู้เพื่อความสุขของชีวิต น่าจะดีกว่า ทีนี้อะไรที่คิดว่ารู้แล้วน่าเป็นทุกข์ก็ไม่อยากรู้เสียบ้าง

     บางทีเราคิดจะอยากรู้ไปถึงเรื่องจุดกำเนิด ซึ่งเป็นเรื่องอดีต เมื่อรู้แล้วก็ไม่สบายใจ แต่กลับเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยในชีวิตวันนี้ และอนาคต การได้รู้มาก็ทุกข์ไปทั้งชีวิต ก็เคยมี เราจึงจะรู้ไปทำไมนัก...ว่าแล้วก็คิดได้ จึงลิขิตไว้ดังนี้